Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie przygotowania rąk personelu do pracy