Pielęgniarki Epidemiologiczne Małopolski

ZACHODNIOPOMORSKI ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH
1 października 2009
PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE ZIEMI LUBELSKIEJ
15 października 2009

Współpraca pielęgniarek epidemiologicznych Małopolski sięga 1997 roku, kiedy to zaczęła kiełkować myśl o powołaniu stowarzyszenia pielęgniarek epidemiologicznych. Pierwsze zebranie-założycielskie PSPE miało miejsce w Krakowie. Początkowo działalność naszych koleżanek związana była ze współpracą z Zarządem, a także z redakcją biuletynu Pielęgniarka Epidemiologiczna. Zespół nasz zorganizował również 2 Zjazdy PSPE- w Rytrze i w Krakowie.

Pielęgniarki epidemiologiczne Małopolski wspierają się wzajemnie. Przez dłuższy okres czasu spotykały się na cyklicznych zebraniach naukowo-szkoleniowych w Krakowie, gdzie gościny użyczał Szpital Zakonu Bonifratrów. Od dwóch lat pielęgniarki epidemiologiczne czynnie uczestniczą w pracach Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych. Kwartalnie organizowane spotkania szkoleniowe pozwalają na wymianę doświadczeń między Zespołami ds. Zakażeń Szpitalnych małopolskich szpitali. Efektem działania jest również nawiązanie ścisłej współpracy między Zespołami a Inspekcją Sanitarną w zakresie wypracowania strategii zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

 

Anna Szczypta