PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE ZIEMI LUBELSKIEJ

Pielęgniarki Epidemiologiczne Małopolski
14 października 2009
WARSZAWSKIE  SPOTKANIA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH  
20 października 2009

Pielęgniarki Epidemiologiczne Ziemi Lubelskiej od 2002 roku organizują cykliczne Sympozja Szkoleniowe dla pracowników ochrony zdrowia, na których poruszana jest tematyka związana z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym, między innymi:

•-                               Higiena szpitalna,

•-                               Gospodarka odpadami szpitalnymi,

•-                               Rejestracja zakażeń szpitalnych,

•-                               Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym,

•-                               Zapobieganie zakażeniom w oddziałach zabiegowych,

•-                               Przygotowanie szpitala do uzyskania certyfikatów jakości.

•-                               Dezynfekcja miejsc krytycznych.

Każde sympozjum szkoleniowe jest okazją do kolejnego spotkania pielęgniarek epidemiologicznych, poznania się, wymiany doświadczeń, wsparcia, podzielenia się informacjami i nowościami ze zjazdów i konferencji ogólnopolskich, w których nie wszyscy mogli uczestniczyć.

Inicjatorkami i organizatorkami pierwszych spotkań były mgr Małgorzata Kępa – Mitura oraz mgr Anna Bernaszuk. Na początku było nas zaledwie 8 – 10 osób. Do współpracy chętnie przystępowały kolejne pielęgniarki epidemiologiczne i obecnie stanowimy już około czterdziestoosobową grupę.

Pomimo tego, że jest to stosunkowo młoda dziedzina w pielęgniarstwie, działamy prężnie, czego dowodem są dwie edycje Specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w Lublinie – ukończone pomyślnie.

Współpraca pielęgniarek epidemiologicznych z innymi dziedzinami owocuje prowadzeniem wielu zajęć na specjalizacjach, szkoleniach w innych specjalnościach pielęgniarskich, czy wystąpieniami na zjazdach ogólnopolskich.

Nasza koleżanka – mgr Małgorzata Kępa – Mitura jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.

Owocem i widocznym efektem naszej działalności i spotkań są bezpieczniejsze placówki ochrony zdrowia zarówno dla pracowników jak i pacjentów.

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, które odbyło się w dniu 18.03.2008r powołana została Komisja ds. Epidemiologii. Na pierwszym spotkaniu Komisji ustalona została struktura organizacyjna oraz ramowy regulamin pracy. Przewodniczącą Komisji została wybrana – Ewa Ostrowska

 

Sprawozdanie przygotowała Anna Bernaszuk.