Podlaskie spotkanie pielęgniarek epidemiologicznych.

Konferencja
10 września 2010
„Zakażenia szpitalne w XXI wieku”
16 września 2010

Dnia 11 września 2010 r w gościnnej i miłej  „Zdrojówce” w Horadnianach  k/Białegostoku, odbyło się zakończenie   II edycji specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.


Spotkanie zaszczyciły swą obecnością : mgr Beata Ochocka, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Konsultant województwa podlaskiego, mgr Krystyna Łapuć – Seweryn i  wielu zaproszonych gości.  Po uroczystym otwarciu szkolenia zabrał głos Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.


Podczas  sesji wykładowej z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu  poświęconego sterylizacji niskotemperaturowej. Oprócz  tematów objętych programem,  spotkanie obfitowało  wymianą własnych doświadczeń zawodowych, informacji , pasji i zainteresowań.

 Wierzę, że wspólnie spędzony czas wzbogacił nas na polu zawodowym, co zaowocuje koleżeńskim wsparciem  i integracją całego regionu, sprawiając przy tym wiele radości i zadowolenia z przynależności  do naszej grupy zawodowej.
 Wszystkim koleżankom przystępującym do egzaminu państwowego w sesji jesiennej, życzę przysłowiowego „połamania pióra” – a więc,  pomyślnego zdania egzaminu, zaś  w przyszłości z wielką satysfakcją  i profesjonalizmem piastowania  stanowiska  pielęgniarki  epidemiologicznej.

Po zakończonym wykładzie, w serdecznej i miłej atmosferze, spotkanie zakończyła uroczysta kolacja, na której serwowano regionalne dania podlasia.

 Serdecznie dziękujemy Firmie „ANCHOR” za pomoc w organizacji spotkania  ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia na niezwykle wysokim poziomie prezentowanej sesji wykładowej.

 

mgr Alicja Moczydłowska