Wspomnienia z rozwoju i aktywności Stowarzyszenia
10 grudnia 2017
Życzenia Świąteczne i Noworoczne
18 grudnia 2017

Szanowna Pani
dr n. med. Beata Podleżyńska

W imieniu całego środowiska pielęgniarek epidemiologicznych pragniemy wyrazić słowa największego uznania dla Pani pracy jako Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Pani zaangażowanie w sprawy pielęgniarstwa epidemiologicznego to wzór do naśladowania dla Pani następców.
Proszę przyjąć wyrazy podziękowania za wieloletnią, owocną współpracę, która przynosiła konkretne rezultaty dla naszego środowiska, za odwagę w wyrażaniu postulatów środowiska pielęgniarskiego, za budowanie prestiżu pielęgniarstwa epidemiologicznego na forum lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Współpraca z Panią to zaszczyt dla Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Liczymy, że nadal będzie nas Pani wspierać swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem.

w imieniu Zarządu PSPE
dr n. med. Mirosława Malara