SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERNCJI
9 lutego 2023
Komunikat
3 marca 2023
Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom na osiągnięcie niezwykłych rezultatów
Przepięknie dziękujemy Pani Stefanii Wędrychowskiej naszemu radcy prawnemu, za wieloletnią współpracę, wsparcie prawne, cenne wskazówki oraz przychylność. Życzymy wielu wspaniałych, zdrowych i pogodnych dni.
W imieniu środowiska pielęgniarek epidemiologicznych, Zarządu oraz własnym
dr n.o zdr. Maria Kołatek
Prezes PSPE