Projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
17 listopada 2017
Podziękowania
7 grudnia 2017

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji jest projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Prosimy o zapoznanie się i zgłaszanie uwag na adres e-mail: pspe@onet.pl

Projekt ustawy »

Zarząd PSPE