Informacja.
10 lutego 2017
Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2017
2 marca 2017
Szanowni Członkowie PSPE!

Członków Stowarzyszenia prosimy o wypełnienie Deklaracji Członkowskiej.
Wszystkie pola Deklaracji należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) i odesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r.:

a) pocztą na adres biura PSPE, ul. Medyków 26, 40-752 Katowice

b) w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: pspe@onet.pl

Członkowie Stowarzyszenia wypełniając nową deklarację członkowską w celu aktualizacji bazy danych  nie są  zobowiązani do  wpłacenia  jednorazowej kwoty wpisowego.

W imieniu Zarządu PSPE
Prezes
dr n.med.Mirosława Malara