Regionalna Konferencja Szkoleniowa Dolnośląskich Pielęgniarek Epidemiologicznych  

SPOTANIE  PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH OPOLSZCZYZNY, 17  GRUDZIEŃ 2010
17 grudnia 2010
I Konferencja Pielęgniarek Epidemiologicznych w Województwie Lubuskim.  
10 czerwca 2011

 

28 kwietnia 2011 r. we Wrocławiu odbyła się Regionalna Konferencja Szkoleniowa Dolnośląskich Pielęgniarek Epidemiologicznych – „ Profilaktyka Zakażeń Szpitalnych”
Organizator konferencji

Konsultant Wojewódzki

w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa dolnośląskiego

mgr Katarzyna Salik

  

Patronat Honorowy

Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

mgr Beata Ochocka

Prezes PSPE

mgr Mirosława Malara

  

Główny sponsor

Firma B. Braun

 

Dolnośląskie Pielęgniarki Epidemiologiczne liczne uczestniczyły poraz kolejny w Regionalnej Konferencji Szkoleniowej poświęconej profilaktyce zakażeń szpitalnych. Wrocław przywitał wszystkich uczestników konferencji piękną wiosenną pogodą. Kwitnące kasztany i bzy, świecące słońce stworzyły sprzyjającą atmosferę do wysłuchania ciekawych wykładów i interesujących dyskusji.


W gronie gości, którzy zaszczycili nas swą obecnością należy wymienić:

Panią mgr Beatę Ochocką Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, której entuzjazm i wola działania owocują stworzeniem zespołu konsultantów wojewódzkich (już w liczbie czternastu).

Panią mgr Mirosławę Malarę Prezes PSPE, a zarazem Konsultanta Wojewódzkiego   w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa śląskiego, która podzieliła się doświadczeniami współpracy konsultanta wojewódzkiego ze środowiskiem pielęgniarek epidemiologicznych reprezentowanego województwa.

Należy nadmienić o wszelkich działaniach Pani Prezes PSPE na rzeczwizerunku i pozycji  zawodowej pielęgniarki epidemiologicznej.

Panią mgr Urszulę Olechowską Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, która skierowała wiele ciepłych i miłych słów do grona pielęgniarek epidemiologicznych, podkreślając dynamiczny rozwój w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Panią mgr Katarzynę Sołtys nowo powołanego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie  pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa opolskiego.

Szacowne grono wykładowców, zapewniło ucztę merytoryczną prezentowanych tematów oraz inspirację do ciekawej dyskusji.
Pani dr n. med. Małgorzata Fleischer, zawsze nas wspiera w działaniach, uczestniczy czynnie jako wykładowca w organizowanych konferencjach. Wielka przyjaciółka i nauczycielka Dolnośląskich Pielęgniarek Epidemiologicznych, autorytet merytoryczny.
Pani mgr Elżbieta Horodyska moderowała bardzo profesjonalnie programem konferencji.

 

Program  konferencji był następujący:

 

I SESJA WYKŁADOWA

1. Zakażenie miejsca operowanego  – dr n. med. Małgorzata Fleischer  Katedra
i Zakład Mikrobiologii AM we Wrocławiu
2. Leczenie ran przewlekłych – dr n. med. Tomasz  Michalski – Oddział Chirurgii
Ogólnej  Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Bolesławcu
3. Panel dyskusyjny

 

II SESJA WYKŁADOWA

1. Zakażenia odcewnikowe – mgr Beata Ochocka – Krajowy Konsultant  w dziedzinie
pielęgniarstwa epidemiologicznego
2. Ryzyko po ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał
(IPIM ), mogący przenosić zakażenie wirusami  HIV, HBV, HCV –  lek. med. Adam
Szczeniowski – Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii Jaworskie Centrum
Medyczne
3. Zadania konsultanta wojewódzkiego, strategia współpracy ze środowiskiem –

    mgr Katarzyna Salik Konsultant Wojewódzki w dziedzice pielęgniarstwa
epidemiologicznego dla województwa dolnośląskiego
4. Panel dyskusyjny

Konsultant Wojewódzki zwrócił się z prośbą do Dolnośląski Pielęgniarek Epidemiologicznych o wypełnienie ankiety, której celem było rozpoznanie sytuacji zatrudnienia i realizacji zadań przez pielęgniarki epidemiologiczne w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa dolnośląskiego. Wyniki analizy ankiety będą zaprezentowane na kolejnej regionalnej konferencji, którą zaplanowano jesienią.
Akcentem kończącym konferencję było wręcznie certyfikatów wszystkim uczestnikom konferencji.

 

Składamy w imieniu własnym i uczestników konferencji wielkie podziękowanie na ręce Pani Anny Wagemaker firmie B. Braun za wsparcie i współpracę w zorganizowaniu konferencji. 
Katarzyna Salik
Wrocław, 10.05.2011r.