Relacja z udziału w 11 Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontroli Zakażeń (IFIC)

II Konferencja Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubuskiej.
11 października 2012
Konferencja Warmińsko-Mazurskiego Koła Pielęgniarek Epidemiologicznych ,,Zakażenia szpitalne – odpowiedzialność podmiotów leczniczych”
7 marca 2013

Grupa polskich pielęgniarek epidemiologicznych wzięła udział w 11 Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontroli Zakażeń (IFIC), który odbył się w dniach 12 -15 października w Wenecji. Jest to największa na świecie konferencja dotycząca problematyki związanej z zakażeniami szpitalnymi.

 W dniu otwarcia konferencji uczestników powitali Judith Richards – Prezes IFIC oraz Silvio Brusaferro – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IFIC we Włoszech, który wygłosił również wykład inauguracyjny „Kontrola zakażeń w średniowieczu – kwarantanna i ówczesne szpitale (lazarety). W czasie trwania konferencji omawiano obecną sytuację w zakresie prewencji zakażeń oraz pokazano strategie radzenia sobie w różnych skomplikowanych sytuacjach, związanych z kontrolą zakażeń w placówkach ochrony zdrowia. Prelegenci z krajów zarówno europejskich (Niemcy, Norwegia, Dania, Malta, itd.),  jak i pozaeuropejskich(USA, Egipt, Tunezja, Chiny, itd.), przedstawiali różne sposoby profilaktyki zakażeń w placówkach ochrony zdrowia w swoich krajach, również w sytuacji, gdy nie ma wystarczających środków finansowych na ten cel. Prezentacje przedstawiane przez prelegentów, były uzupełniane przez sesje warsztatowe i debaty dotyczące najważniejszych zagadnień w profilaktyce zakażeń.
W drugim dniu obrad odbyła się bardzo ciekawa sesja posterowa, w której kilkudziesięciu prelegentów, miało okazję do prezentowania własnych poglądów i badań związanych z tematyką zakażeń.  Wśród uczestników tej sesji byli również przedstawiciele z Polski Prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć, która przedstawiła plakat naukowy nt. Molekularna analiza lekoopornych szczepów Mycobacterium tuberculosis – polskie izolaty kliniczne oraz Prof.dr hab. Stefan Tyski – przedstawiający temat: Redukcja czasu neutralizacji do 10 sekund podczas zgodnej z Normami Europejskimi kontroli aktywności przeciwbakteryjnej preparatów dezynfekcyjnych. Oficjalnym językiem kongresu był język angielski, natomiast dla uczestników z Polski zorganizowane zostało tłumaczenie symultaniczne poszczególnych sesji .
 Po trudach zdobywania wiedzy, przyszedł czas na zwiedzanie Wenecji, o której Lord Byron napisał „…z fal wynurzają się budowle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki…”. Wenecja jest jednym z najwspanialszych miast – muzeów w historii kultury, urzekła nas niezwykłym pięknem i romantycznym klimatem. Wróciliśmy z tej podróży pełni wiedzy i wrażeń; w przekonaniu, że pielęgniarstwo epidemiologiczne oraz prewencja zakażeń w placówkach ochrony zdrowia w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku.

Renata Reis i Henryka Johna