Relacja ze spotkania Mazowieckiej Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych zorganizowanej pod patronatem Wojewódzkiego Konsultanta ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Elżbiety Czapskiej

Konferencja „Bezpieczny szpital – Bezpieczny pacjent” Opole 2011
7 października 2011
I Opolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Zakażenia pod kontrolą”.
10 listopada 2011

W dniach 28-29.10. 2011.r. w Centrum Promocji Kadr „Złote Brzozy”, ul. Żołnierska 101 w Warszawie odbyło się spotkanie około 60 pielęgniarek epidemiologicznych z woj. Mazowieckiego. Współorganizatorem szkolenia była Firma Schulke Polska oraz Fresenius Kabi Polska.
Gości powitała i rozpoczęła Konferencje mgr Małgorzata Giemza – przewodnicząca Mazowieckiej Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych (na zdjęciu). Głos zabrała mgr Elżbieta Czapska – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla woj. Mazowieckiego. Przekazała informacje ze spotkania Konsultantów wojewódzkich z Konsultantem Krajowym, które odbyło się w Katowicach w dniach 24-25 września. Przekazane informacje dotyczyły dalszej wspólnie wypracowanej przez konsultantów wojewódzkich działalności dotyczącej rozwoju pozycji pielęgniarstwa epidemiologicznego i umacniania stanowiska pielęgniarki epidemiologicznej  jako specjalisty ds. higieny i epidemiologii, miedzy innymi:
-opracowania kolejnego Zeszytu wydanego przez PSPE dotyczącego dokumentacji Pielęgniarki Epidemiologicznej w tym dokumentacji dotyczącej kontroli wewnętrznej,
– umieszczenia Modułu Zakażenia szpitalne w programie wszystkich specjalizacji pielęgniarskich,
– wysyłania Biuletynu Pielęgniarka Epidemiologiczna do wszystkich Uczelni Kształcących na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo,
– utworzenia banku pytań i odpowiedzi przy Konsultancie Krajowym.

Program Szkolenia był bogaty w ciekawe tematy:
1. „Antybiotykoterapia w bezpiecznych opakowaniach”- dr Marta Kania- Pudło.
2. „Akcja czyste ręce” – mgr Szymon Nosal.
3. „Ryzyko zakażeń szpitalnych, a ochrona pacjenta” mgr Marzena Korbecka- Paczkowska.
4. „Ocena ryzyka infekcji- skala W.A.R”- dr Marzenna Bartoszewicz.
5. „Technologie produkcji Kabi Pac” – mgr Małgorzata Pajączek.
6. „Asortyment antybiotyków Fresenius Kabi”.

Wieczór był równie atrakcyjny. Uczestnicy szkolenia podzieleni na 6 grup gotowali 3 potrawy z różnych kuchni świata: Włoskiej, Afrykańskiej i Azjatyckiej. Wszystko to odbywało się pod obserwacją mistrza gotowania Karola Okrasy, który nagrodził 3 drużyny w kategorii: najlepsza dekoracja, najlepszy smak i nagroda publiczności. Spotkanie to dostarczyło uczestnikom wielu wrażeń nie tylko kulinarnych i było świetna zabawą.  

  

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
Elżbieta Czapska