Rola bezpiecznego sprzętu i raportowania w pracy pielęgniarki: zapewnienie ochrony pacjentom i personelowi medycznemu

Akademia SARSTEDT
7 czerwca 2023
Infection Prevention Symposium 30.06.2023 – Zaproszenie i Agenda
27 czerwca 2023

Szanowni Państwo,

Jako, że PSPE jest partnerem Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacją prasową przekazaną przez Koalicję pt. “Rola bezpiecznego sprzętu i raportowania w pracy pielęgniarki: zapewnienie ochrony pacjentom i personelowi medycznemu”. Raportowanie jest kluczowym elementem praktyki pielęgniarskiej, szczególnie jeśli chodzi o własne bezpieczeństwo, a pracownicy służby zdrowia narażeni są m.in. na ekspozycję na materiał biologiczny, zakłucia i zranienia ostrymi narzędziami oraz stres. W Polsce przepisy nakładają na dyrekcje placówek obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznego kontaktu z ostrymi narzędziami, ale zdaniem ekspertów nie wiele to zmienia. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie zmian, o które zabiega Koalicja i zapewnienie bezpiecznego sprzętu pracownikom polskiej służby zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią informacji.

Informacja Prasowa - Rola bezpiecznego sprzętu w pracy pielęgniarki - zapewnienie ochrony pacjentom i personelowi medycznemu