Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r.