Ruszamy z rejestracją na konferencję połączoną z XXVI Zjazdem PSPE

Akademia Kontroli Zakażeń 7-9.03.2024 – Łódź
19 stycznia 2024
„Bezpieczne użytkowanie dostępów do głębokich żył obwodowych (long pivc, midline), czyli jak unikać powikłań – w pytaniach i odpowiedziach”
21 lutego 2024

Draft programu konferencji naukowo – szkoleniowej PSPE 18-20.03.2024 r.

Dzień 18.03.2024 r.

Wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon „ Współczesne zagrożenia epidemiologiczne, choroby zakaźne”, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Dzień 19.03.2024
Sesja I dr n. med. Małgorzata Fleischer – „Wielolekooporne drobnoustroje – największy problem współczesnej medycyny zakażeń.”  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu.
dr n. med. Bartosz Kudliński –  Sztuczna inteligencja w diagnostyce i leczeniu sepsy – znaczenie dla epidemiologii”, Kierownik Zakładu Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
prof. dr hab. Marta Wróblewska  – “Epidemie chorób wirusowych na świecie i w Polsce – aktualne zagrożenia”, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie.
Sesja II dr n. med. Justyna Piwowarczyk – „Ograniczenie transmisji drobnoustrojów wielolekoopornych jako potwierdzenie jakości w ochronie zdrowia”
dr med. Paweł Grzesiowski – „Lekcja pandemiczna 2019-2023 – najważniejsze wnioski dla epidemiologii szpitalnej i organizacji systemu opieki zdrowotnej”, Kierownik Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji,  Przewodniczący SHL, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, ekspert Naczelnej Rady lekarskiej ds. Zagrożeń Epidemicznych
dr n. med. Artur Trzaskoma – „Zakażenia w endoskopii” specjalista chirurgii ogólnej, gastroenterolog, Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.,
Sesja III

Pielęgniarska

dr n.med. Anna Szczypta  –  „Pielęgniarstwo epidemiologiczne a kierunek zmian w nadzorze nad zakażeniami w Polsce”. Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa Epidemiologicznego
dr n. med. Małgorzata Giemza –  „Zakażenia krwi związane z cewnikiem centralnym – monitorowanie procedury”, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa.
mgr  Maria Budnik – Szymoniuk – „ Jakość terapii infuzyjnej w Polsce w świetle badania wieloośrodkowego 2023/2024” Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet M. Koperniku w Toruniu. Katedra Chorób Wieku Rozwojowego (przy CM w Bydgoszczy) oraz Polski Klub Dostępu Naczyniowego.
mgr Magdalena Sumlet  „Infekcyjne powikłania żywienia pozajelitowego” –  Szpital w Skawinie, Uniwersytet Jagielloński Kraków, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.
dr n. med. Beata Stepanow  – „Zakażenia w cukrzycy” Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej”
Dzień 20.03.2024
Sesja IV Dr hab n. med. Marta Rorat –„ (Nie)bezpieczny szpital – miedzy prawem a medycyną” prof. uczelni Katedra Nauk Społecznych i Chorób Infekcyjnych, Politechnika Wrocławska
dr med. Paweł Grzesiowski – Warsztaty Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
dr n. med. Beata Stepanow  – „Zakażenia w cukrzycy” Warsztaty Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej

 

Rejestracja »