Specjalizacja epidemiologiczna.
20 stycznia 2015
Sprawozdanie z III Zimowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Pielęgniarek Epidemiologicznych Województwa Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Opolskiego i Lubuskiego
20 lutego 2015

Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom PSPE o obowiązku opłacenia rocznej składki członkowskiej, która Uchwałą nr U/IV/39/2012 od dnia 01.01.2013 r. dla członków zwyczajnych i wspierających PSPE wynosi 60 zł.

Brak wpłaty, będzie skutkował skreśleniem z listy członków zgodnie z § 21 Statutu PSPE.

Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Prezes
Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Epidemiologicznych
dr n.med. Mirosława Malara