Spotkanie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków – zaproszenie

Badanie Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach
11 grudnia 2018
Życzenia Świąteczne
11 grudnia 2018

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Zespołu Koordynującego Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (NPOA), które odbędzie się w Narodowym Instytucie Leków, przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, 18 grudnia (we wtorek) br. o godz. 13. Celem będzie omówienie bieżących spraw Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. Prosimy o potwierdzenie możliwości uczestnictwa w spotkaniu, lub informacji nt. osób oddelegowanych, telefonicznie (22 8413367) lub drogą mailową (a.olczak@nil.gov.pl).

Przepraszamy za informowanie o spotkaniu z tak krótkim wyprzedzeniem – wynika to z trudności w uzgodnieniu optymalnego terminu.
W załączeniu przesyłamy oficjalne zaproszenie i program spotkania.