Spotkanie Pielęgniarek Epidemiologicznych Opolszczyzny.     

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ,,Bezpieczeństwo pacjenta wspólnym celem działań zespołu interdyscyplinarnego‘’
28 czerwca 2011
Konferencja „Bezpieczny szpital – Bezpieczny pacjent” Opole 2011
7 października 2011

 

Dzięki uprzejmości  Okręgowej Izby pielęgniarek i Położnych w Opolu w jej siedzibie 09.09.2011 r. odbyło się drugie spotkanie Pielęgniarek Epidemiologicznych województwa opolskiego. Organizatorem spotkania był Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego     mgr Katarzyna Sołtys – Bolibrzuch.

Z inicjatywy Pani Katarzyny Sołtys – Bolibrzuch powstał Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych Opolszczyzny przy OIPiP w Opolu.  Z grona pielęgniarek epidemiologicznych aktualnie pracujących na terenie województwa opolskiego, które przybyły na  spotkanie wybrano:

 

  • Przewodniczącą Zespołu – mgr Renata Czajka – Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,
  • Zastępcę Przewodniczącej – mgr Karina Wróblewska – Opolskie Centrum Onkologii w Opolu,
• Zastępcę Przewodniczącej – Małgorzata Szychowska – SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu.

 

Druga część spotkania poświęcona była omówieniu  zagadnień organizacyjnych  związanych z przygotowaniem I Opolskiej Konferencji Szkoleniowo – Naukowej „ZAKAŻENIA POD KONTROLĄ”.
Spotkanie było również okazją do poznania się, wymiany doświadczeń, informacji oraz podzielenia się trudnościami napotykanymi w codziennej pracy. Planujemy systematyczne spotkania, które ułatwią rozwiązywanie problemów  zawodowych a także będą miały wpływ na integrację pielęgniarek epidemiologicznych województwa opolskiego.