Spotkanie Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej

”Wirus HIV w aspekcie ekspozycji i zakażeń szpitalnych”
9 maja 2013
V REGIONALNA KONFERENCJA „ZAKAŻENIA SZPITALNE – DZIAŁAJMY RAZEM”.
1 czerwca 2013

W dniu 15 maja 2013 r. w sali Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach- Ligocie odbyło się spotkanie Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa śląskiego Panią  Mirosławą Malara.

Na spotkaniu poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących organizacji pracy pielęgniarki epidemiologicznej, jak również aspekty doboru preparatów dezynfekcyjnych zgodnie z normami  europejskimi. Wsparcia merytorycznego w tym zakresie udzielił lek. med. Waldemar Ferschke, który omówił zasady porównywania skuteczności preparatów dezynfekcyjnych za pomocą obiektywnych, porównywalnych i powtarzalnych metod badawczych. Temat okazał się bardzo aktualny, gdyż kwestia doboru produktów do dezynfekcji ma bardzo istotne znaczenie w zwalczaniu zakażeń szpitalnych i profilaktyce zdrowotnej. Spotkanie nie ograniczyło się jednak tylko do omówienia problematyki dezynfekcji powierzchni, Pan Krzysztof Kacperski (Dział Kontroli Zakażeń Szpitalnych COI) zwrócił uwagę na znaczenie czystości powietrza w krytycznych punktach szpitala- sali operacyjnej. W przystępny sposób opisał sposoby eliminacji z powietrza mikroorganizmów ze szczególnym uwzględnieniem metod filtracji opierając się na własnych badaniach w tym zakresie. Słuchaczki mogły  zapoznać się z ciekawą historią rozwiązań technicznych w tym obszarze na przełomie wieków oraz współcześnie stosowanymi rozwiązaniami- znaczeniem centrali wentylacyjno- klimatyzacyjnej, liczby wymian powietrza/ godzinę, rodzajami filtrów i ich wpływu na bezpieczeństwo pacjenta operowanego w kontekście zakażeń miejsca operowanego.

Spotkanie bez wątpienia poszerzyło wiedzę merytoryczną uczestników spotkania, stało się też okazją do wymiany poglądów i doświadczeń.

Nie można jednak pominąć jeszcze jednego istotnego jego wymiaru- każde takie spotkanie to okazja do zacieśniania koleżeńskich relacji, czego dowodem było sympatyczne powitanie w gronie pielęgniarek epidemiologicznych koleżanek, które powróciły do pracy na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej po zdobyciu doświadczenia w innych dziedzinach medycyny.

Wszystkim uczestniczkom spotkania, które odbyło się po godzinach pracy oraz Firmie
Medi – Sept, serdeczne podziękowania i do zobaczenia na kolejnym szkoleniu!

mgr Katarzyna Skibińska
Sekcja Pielęgniarek
Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej