Spotkanie Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej

„Czystość powietrza w bloku operacyjnym”
20 czerwca 2013
Spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych z Zespołem Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w dniach 21-22.09.2013r. w Katowicach
21 września 2013

27.06.2013 r., w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach- Ligocie, Pani mgr Mirosława Malara – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego zorganizowała i przewodniczyła, cyklicznemu już spotkaniu szkoleniowemu pielęgniarek epidemiologicznych Ziemi Śląskiej.
Podczas spotkania poruszono najnowsze aspekty higieny rąk w warunkach szpitalnych- wykład wygłosiła Pani dr Beata Ochocka, która zwróciła uwagę na najnowsze trendy w tej podstawowej procedurze z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych. Przedstawiła słuchaczkom aspekty I-szej w Polsce Światowej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta „Higiena rąk to bezpieczna opieka” i sposoby wdrażania tych wytycznych w praktyce.
Z dużym zainteresowaniem uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu Pana dr Grzegorza Ziółkowskiego, który przybliżył z kolei problem zakażeń meningokokowych. W wykładzie poruszył praktyczne aspekty postępowania z pacjentem zakażonym – sposoby diagnozowania, leczenia, profilaktyki, zagrożenia wynikające z trudnego do zdiagnozowania obrazu klinicznego. Wykładowca podkreślił, że zakażenia tym patogenem nie zawsze manifestują się pod postacią jednoznacznych, literaturowych objawów.
Wszystkim uczestniczkom spotkania oraz Firmie B.Braun, serdeczne podziękowania i do zobaczenia na kolejnym szkoleniu.

mgr Katarzyna Skibińska

Sekcja
Pielęgniarek
Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej