Spotkanie szkoleniowe Wielkopolskiego Zespołu Pielęgniarek Epidemiologicznych

Spotkanie Mikołajkowe 2013r Pielęgniarek Epidemiologicznych woj. dolnośląskiego
5 grudnia 2013
Współczesne metody higieny pacjenta oraz produkty zapewniające bezpieczeństwo personelu medycznego
13 marca 2014

Relacja ze spotkania szkoleniowego Wielkopolskiego Zespołu Pielęgniarek Epidemiologicznych zorganizowanego pod patronatem Krystyny Brońskiej Wojewódzkiego Konsultanta ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
W dniach 10-12 marca 2014 w malowniczych górskich klimatach Szklarskiej Poręby odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Zespołu Pielęgniarek Epidemiologicznych, któremu patronowała Krystyna Brońska   Konsultant ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego województwa wielkopolskiego. Szkolenie zorganizowano przy współpracy z firmą AesculapChifa Sp. z o.o. koncern B. Braun oraz firmy Sutura Med.
Sesja merytoryczna  poświęcona była przygotowaniom do realizacja zaleceń Prezesa NFZ dotyczących zagadnień jakości w epidemiologii zakażeń i chorób zakaźnych ogłoszonych przez  Prezesa NFZ w  Zarządzeniu z dnia 24 stycznia br. nr 3/2014.
Szkolenie rozpoczęła Krystyna Brońska, która wraz z organizatorami powitała zgromadzonych uczestników, wprowadziła w temat, który kontynuowała mgr Beata Chyła. Przestawiła zagadnienia  Standardów akredytacyjnych w zakresie nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi w oparciu o Obwieszczenie Ministra Zdrowia ogłoszone w  Dz. Urz.MZ Nr.2, poz.24 z dnia 25 stycznia 2010 r.  Następnie Mgr Beata Chyła omówiła praktyczne aspekty wprowadzania standardów w jednostce w której pracuje – w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.
W dalszej części szkolenia mgr Katarzyna Konrad reprezentująca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Świdnicy przybliżyła nam temat: Zasady prowadzenia bezpośredniej obserwacji procedury higieny rąk personelu medycznego zgodnie  z załącznikiem nr 1 Zarządzenia Prezesa NFZ. Po omówieniu  zasad opisanych w niniejszym zarządzeniu mgr Katarzyna Konrad zaprezentowała własną metodę raportowania oraz monitorowania procedury higieny rąk.
W sesji merytorycznej udział wzięli również współorganizatorzy konferencji szkoleniowej. Mgr Janusz Babiarczyk z firmy Sutura Med. omówił temat: Ocena zużycia środków do higieny rąk w podmiotach leczniczych zgodnie z wymogami określonymi w Zarządzeniu Prezesa NFZ. Po krótkim omówieniu założeń przedstawił propozycję arkusza kalkulacyjnego służącego do obliczania zużycia środka dezynfekcyjnego, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie oddziału  oraz  jego specyfikę. Mgr Barłomiej Metler z firmy AesculapChifa Sp. z o.o. koncern B. Braun poprowadził  w formie warsztatów teoretyczno – praktycznych ciągle nieprzemijający temat higieny rąk w oparciu o wytyczne WHO.
Spotkanie szkoleniowe było również doskonałą okazją do zintegrowania się pielęgniarek, położnych epidemiologicznych województwa wielkopolskiego. Malownicza okolica oraz górski klimat skłoniły uczestników do spędzenia krótkich chwil wolnego czasu na spacerach po górach oraz wieczornej zabawie przy ognisku.

Opracowała – mgr Hanna Przybysz, pielęgniarka epidemiologiczna, NZOZ Med. Polonia