Spotkanie szkoleniowe Wielkopolskiego Zespołu Pielęgniarek i Położnych Epidemiologicznych – Soplicowo 2010

I KONFERENCJA PODLASKICH PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH
24 kwietnia 2010
Spotkanie Szkoleniowe Podkarpackiej Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych
14 czerwca 2010

„Człowiek jest tak długo mądry, dopóki szuka mądrości. Jeżeli mniema, że ją już znalazł, wówczas staje się błaznem” – myśl z Talmudu najlepiej określa potrzebę ciągłego dokształcania się i szkoleń.

W urokliwym zakątku polskiej wsi z pejzażem zaścianka szlacheckiego w tle, w miłej i serdecznej atmosferze w dn. 27-28.05.2010r odbyło się kolejne szkolenie Wielkopolskiego Zespołu Pielęgniarek i Położnych Epidemiologicznych.
Spotkanie zaszczyciły swą obecnością mgr Beata Ochocka – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego i  Konsultant województwa łódzkiego – mgr Maria Cianciara.
Konsultant województwa wielkopolskiego a jednocześnie Przewodnicząca  Wielkopolskiego Zespołu Pielęgniarek i Położnych Epidemiologicznych  powitała wszystkich uczestników szkolenia i przekazała głos pierwszemu prelegentowi, który interesująco wprowadził nas w tematykę zagadnień prawnych mających zastosowanie w obszarze medycznym.
Szereg zadawanych pytań i żywiołowość dyskusji  dowodziło faktu, że stosowanie w praktyce zapisów prawa wymaga ustawicznego uzupełniania wiedzy. W trakcie szkolenia odbyła się prezentacja systemu higienicznych pokryć ochronnych na sprzęty medyczne. Zaprezentowano również grupę produktów spełniających wymagania higieniczne dla klasyfikowanych pomieszczeń  aptecznych o monitorowanej czystości powietrza
Z dużym zainteresowaniem wysłuchałyśmy wykładu poświęconego profesjonalnemu przygotowaniu prezentacji multimedialnych.
Skupiające uwagę wskazówki trenera oraz zaprezentowane techniki radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych zachęcą zapewne nie jedną z nas do czynnego uczestnictwa w zjazdach i konferencjach.
Obok tematów objętych programem, spotkanie obfitowało w wymianę własnych doświadczeń i informacji o zmianach na polu walki z zakażeniami. Powrócił wciąż kontrowersyjny temat oceny ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i praktyczne zastosowanie zapisu rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zakresu, sposobu i częstości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
Dzięki uprzejmości współorganizatora spotkanie uwieńczyła biesiada staropolska z degustacją ciast własnego wypieku uczestników szkolenia. Miłym akcentem wieczoru był występ artystyczny,  którego współuczestniczkami były  także nasze uzdolnione literacko koleżanki. Śmiechowi i zabawie nie było końca.
Pieniądze zebrane w ramach „wpisowego do uczestnictwa w szkoleniu” przekazano na konto Fundacji dzieci chorych „Niesiemy nadzieję”

Wspólnie spędzony czas sprawił nam wszystkim wiele radości, wzbogacił merytorycznie oraz  zaowocował koleżeńskim wsparciem i współpracą.
Wszystkim, którzy przyczynili się do radości tych dni serdecznie dziękujemy.

 

Mgr inż. Danuta Krajewska
Mgr Krystyna Brońska