Spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych z Zespołem Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w dniach 21-22.09.2013r. w Katowicach

Spotkanie Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej
27 czerwca 2013
Sprawozdanie z Warsztatów „Obserwator Monitorowania Higieny Rąk”
25 października 2013
Wspólne, coroczne spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych z Zespołem  Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego odbyło się w dniach 21-22.09.2013 r. w Katowicach.

Stolica Górnego Śląska przywitała gości barwami złotej polskiej jesieni. Inauguracji spotkania dokonały Prezes PSPE Mirosława Malara oraz Konsultant Krajowy Beata Ochocka witając wszystkich uczestników: Konsultantów Wojewódzkich, członków Zarządu PSPE, Komisji Rewizyjnej,  a także zaproszonych gości. W części merytorycznej spotkania uczestnicy zapoznali się z Nomami Europejskimi,  aktualizacją testów użytkowych preparatów do dezynfekcji rąk oraz założeniami Edukacyjnego Programu Higieny Rąk w myśl wieloaspektowej strategii WHO. Warsztatową cześć profesjonalnie przygotowała Firma Ecolab. W trakcie dwudniowego spotkania omówiono przykłady wdrożenia takich programów w polskich szpitalach. Zaprezentowane tematy wywołały ożywioną dyskusję i pozwoliły wyciągnąć wnioski w zakresie planów pracy Zespołu Konsultantów i Zarządu PSPE na następny rok. Spotkanie Konsultantów z Zarządem PSPE było w większości poruszanych zagadnień poświęcone problemom nurtującym środowisko pielęgniarek epidemiologicznych  w poszczególnych województwach. W jednej z sesji Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego  przedstawiła nomenklaturę nazewnictwa stanowisk w oparciu o  dane opracowane przez Konsultantów wojewódzkich.  Z analizy wynika, iż w dużej mierze nie respektowane są zapisy prawa w tym obszarze i istnieje pilna potrzeba działań naprawczych i promocyjnych w środowisku w tym obszarze.

mgr Katarzyna Salik
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego