Spotkanie Zespołu Wykonawczego, Podzespołów Tematycznych i Komitetu Sterującego Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków