Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Spotkanie Zespołu Wykonawczego, Podzespołów Tematycznych i Komitetu Sterującego Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków