Sprawozdanie z II Warsztatów „Obserwatorów Monitorowania Higieny Rąk”

Audytor wiodący MIR – Wrażenia po szkoleniu (felieton)
7 kwietnia 2014
Co nowego w prewencji zakażeń szpitalnych ? – sprawozdanie z VI Konferencji „Zakażenia Szpitalne- Działajmy Razem” Chorzów 27 czerwca 2014 r.
27 czerwca 2014

13 czerwca 2014 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie z inicjatywy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia we współpracy ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa oraz Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych odbyły się już po raz drugi warsztaty dla obserwatorów monitorowania higieny rąk.
Duże zainteresowanie programem pozwoliło zgromadzić ponad 60 uczestników zarówno reprezentujących szpitale z całego kraju oraz stacje sanitarno – epidemiologiczne.

Warsztaty otworzył Dyrektor CMJ, dr Jerzy Hennig, dziękując za liczne przybycie, życząc owocnej pracy, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy w zakresie dobrej praktyki higieny rąk.
Pierwszą sesję rozpoczęła Kamila Luty w skrócie przedstawiając dotychczasowe prace i zrealizowane kroki w ramach programu Higiena Rąk.
Basia Kutryba przedstawiła tematykę higieny rąk w kontekście standardów akredytacyjnych, wskazując na trudności jakie w tym zakresie napotykają szpitale przygotowujące się do akredytacji.

Kolejna sesja prowadzona była przez Panią Prezes dr n. med. Mirosławę Malarę z Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.
Pani Rita Pawletko przedstawiła znaczenie higieny rąk w profilaktyce zakażeń szpitalnych.
Panie Katarzyna Sołtys – Bolibrzuch oraz Katarzyna Skibińska bardzo szczegółowo, w oparciu o przykłady z życia codziennego oraz własne doświadczenia omówiły Kwestionariusz Samooceny Higieny Rąk 2010 – Szkolenie i edukacja w zakresie procedur higieny rąk (ankieta nr 2 wg WHO) oraz Promowanie procedury higieny rąk w miejscu pracy (ankieta nr 4 wg WHO).

Ostatnia sesja prowadzona była przez dr Pawła Grzesiowskiego w której został omówiony Kwestionariusz Samooceny (ankieta nr 1 wg WHO), Ankieta zużycia mydła i preparatu do dezynfekcji rąk oraz Formularz Obserwacyjny Podstawowy.

Końcowa część warsztatów – case study, pozwoliła uczestnikom w praktyce wykorzystać, rozróżnić i prawidłowo ocenić działania w zakresie 5 momentów higieny rąk.

Kamila Luty, Basia Kutryba