Sprawozdanie z III KONFERENCJI „ Zakażenia szpitalne – Działajmy Razem – Katowice 10 czerwca 2011 r.

I Konferencja Pielęgniarek Epidemiologicznych w Województwie Lubuskim.  
10 czerwca 2011
KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ,,Bezpieczeństwo pacjenta wspólnym celem działań zespołu interdyscyplinarnego‘’
28 czerwca 2011

III Regionalna Konferencja „Zakażenia Szpitalne- Działajmy Razem” zorganizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.

W czasie interesujących sesji naukowych zaprezentowano wykłady związane z prewencją zakażeń szpitalnych i bezpieczeństwem pacjenta związanego z udzielaniem świadzceń zdrowotnych. Problematykę zapobiegania infekcjom związanym z cewnikiem naczyniowym i nowościami w zakresie terapii dożylnej w codziennych realiach klinicznych w Polsce omówiła Rita Pawletko reprezentująca Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Ewa Kamizielak Pielęgniarka Epidemiologiczna pracująca na co dzień w SP ZOZ  Szpital Pyskowice poświęciła swoje rozważania kolejnemu aspektowi ochrony pacjenta przed zakażeniami układu moczowego w wystąpieniu „Cewnik moczowy – potrzeba pacjenta czy wygoda personelu? O aktualnych wymogach i drogach postępu w epidemiologii związanej z diagnostyką mikrobiologiczną poinformował uczestników konferencji honorowy członek PSPE, diagnosta mikrobiolog dr Grzegorz Ziółkowski z Wyższej Szkoły Medycznej  w Sosnowcu. Po przerwie, w czasie której uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z bogatą ofertą firm  medycznych wysłuchano następujących doniesień:
„Dekontaminacja powierzchni – nowe wyzwania dr Patryk Tarka reprezentujący Warszawski Uniwersytet Medyczny,
„Higiena żywienia w świetle obowiązujących przepisów „ – mgr Elżbieta Jarosławiecka,  Kierownik Działu Żywienia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Katowicach,
„Odpady medyczne – jak pozbywać się problemu zgodnie z prawem „ Grażyna Toczek -Pielęgniarka Epidemiologiczna  NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach.
 Wzorem roku poprzedniego wśród uczestników konferencji rozprowadzona została ankieta i rozlosowano pamiątkowe nagrody.

Dziękuję Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz  Zarządowi  Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych za pomoc w organizacji konferencji i patronat naukowy, mając jednocześnie  nadzieję na  kontynuację spotkania za rok. Pragnę  również podziękować moim Koleżankom z Komisji ds. organizacji szkoleń i konferencji za poświęcony czas i pracę przy organizacji III Konferencji.

 

Przewodnicząca
Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
Anna Dyl