Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Sprawozdanie z III Zimowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Pielęgniarek Epidemiologicznych Województwa Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Opolskiego i Lubuskiego