SPRAWOZDANIE Z IV KONFERENCJI „ZAKAŻENIA SZPITALNE DZIAŁAJMY RAZEM„

SPOTKANIE PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH MAŁOPOLSKI  I  ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ.
24 maja 2012
II OPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWO – NAUKOWA „ZAKAŻENIA POD KONTROLĄ”
18 czerwca 2012
15 czerwiec 2012
Hotel Angelo Katowice

Jak co roku w czerwcu, Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego działający od wielu lat w ramach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach gościł pielęgniarki i położne województwa śląskiego na cyklicznej konferencji naukowo – szkoleniowej organizowanej pod hasłem „Zakażenia Szpitalne – Działajmy Razem”. Tak jak i w poprzednich latach IV Konferencji patronowali Przewodnicząca i Rada Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Konsultant wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.

Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach Grzegorz Hudzik, przedstawiciel wojewody, pracownicy wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa śląskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Podologicznego. Dyrektor Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej dr Ireneusz Ryszkiel przekazał list wojewody śląskiego z gratulacjami i wyrazami uznania dla zespołu i Konsultant Mirosławy Malary za efektywne działania związane z propagowaniem jakości opieki w obszarze bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu placówek medycznych.

Na wstępie głos zabrała Beata Ochocka, Konsultant krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego  podkreślając, iż zakażenia szpitalne są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego, a dawny XIX – wieczny „hospitalizm”, odpowiada współcześnie za 5 – 10% powikłań infekcyjnych w samych tylko krajach rozwiniętych. Przypomniała, że niezmiennie od lat najważniejszą procedurą zapobiegania zakażeniom szpitalnym jest higiena rąk personelu medycznego, ale także pacjentów, osób odwiedzających oraz pozostałych grup zawodowych zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia. Nie zabrakło więc wykładu o problemach higieny rąk widzianych nie tylko z perspektywy pielęgniark i położnej. Kolejny mówca dr Grzegorz Ziółkowski honorowy członek PSPE wielki sympatyk pielęgniarek i położnych epidemiolog, specjalista  mikrobiologii klinicznej, wykładowca w Wyższej   Szkole  Medycznej w Sosnowcu przedstawił interesujący wykład „Antybiotykoterapia wyzwaniem współczesnej epidemiologii szpitalnej”. Kolejne doniesienia prelegentów Doroty Paruzel, Iwony Kowalskiej, Anny Dyl, Katarzyny Skibińskiej, Małgorzaty Pytel dotyczyły szkodliwych czynników biologicznych, zagrożeń w pracy personelu medycznego, antyseptyki, profilaktyki i leczenia  ran przewlekłych.  W Europie dużo się dzieje w zakresie profilaktyki i leczenia ran. W naszym kraju mało jest specjalistycznych ośrodków w których pacjenci mogliby otrzymać fachową pomoc. Dobrej rady poszukują wtedy u pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki epidemiologiczne  śląskich szpitali dzieliły się swoimi doświadczeniami i obserwacjami w zapobieganiu gruźlicy, zakażeń laseczką rzekomobłoniastego zapalenia jelit oraz wskazaniami do izolacji pacjentów stwarzających zagrożenie przeniesienia zakażenia na innych chorych. W trakcie obrad ukazano  również bardzo ważną rolę rodziców w zapobieganiu zakażeniom w szpitalach dziecięcych  z perspektywy pielęgniarki epidemiologicznej i osób zarządzających szpitalem. W przerwie wykładów uczestnicy mieli okazję zapoznania się z ofertą firm medycznych sponsorujących nasze przedsięwzięcie. Na zakończenie rozlosowano drobne upominki wśród uczestników konferencji. Serdecznie dziękuję wykładowcom  i koleżankom z Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego za ogromne zaangażowanie  w przygotowanie konferencji.

Mam nadzieję, iż nasze naukowe spotkania na trwałe zajęły  miejsce w szkoleniach organizowanych przez Okręgową  Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  dlatego już dzisiaj zapraszam  na kolejne spotkanie, mały jubileusz V edycję Konferencji. Dzielimy się chętnie naszą specjalistyczną wiedzą i wiemy, że jest z powodzeniem wykorzystywana w praktyce, dlatego tak przekonująco brzmi hasło naszych konferencji… działajmy razem!

Przewodnicząca
Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
Anna Dyl