Sprawozdanie z Warsztatów „Obserwator Monitorowania Higieny Rąk”

Spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych z Zespołem Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w dniach 21-22.09.2013r. w Katowicach
21 września 2013
Wizyta w Szwecji
3 grudnia 2013

25 października 2013 r. w Krakowie z inicjatywy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i we współpracy ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa i Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych odbyły się pierwsze w Polsce warsztaty dla obserwatorów higieny rąk. Spotkanie było kontynuacją programu WHO „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka” prowadzonego przez Ośrodek Współpracy z WHO CMJ.
Duże zainteresowanie programem pozwoliło zgromadzić 50 uczestników reprezentujących 40 szpitali z całego kraju; część z nich uczestniczyła już w programie pilotażowym.

Warsztaty otworzył Dyrektor CMJ, dr Jerzy Hennig, dziękując za liczne przybycie, życząc owocnej pracy i wymiany doświadczeń.
Program rozpoczęła sesja prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych: Rita Pawletko oraz Marlena Karwacka przedstawiły znaczenie higieny rąk w profilaktyce zakażeń szpitalnych. Podkreśliły istotną rolę pielęgniarki epidemiologicznej w nadzorowaniu higieny rąk i przyjęcia odpowiedzialności za popularyzowanie programu WHO w szpitalach.
Beata Świerczyńska omówiła Kwestionariusza Samooceny w części dotyczącej szkolenia i edukacji w zakresie procedury higieny rąk (ankieta nr.2)
Kolejna sesja prowadzona przez CMJ zawierała informacje na temat programu Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka – prezentowała je Kamila Luty, administrująca programem w CMJ.
Basia Kutryba przedstawiła tematykę higieny rąk w kontekście standardów akredytacyjnych, wskazując na trudności na jakie napotykają szpitale przygotowujące się do akredytacji.
Sesja, która prowadzili Paweł Grzesiowski i Adam Hermann dedykowana była omówieniu zagadnień dotyczących promowania procedur higieny rąk w miejscu pracy z Kwestionariusza Samooceny; ankiety zużycia mydła i preparatu do dezynfekcji rąk oraz formularza obserwacyjnego podstawowego. (ankieta 1,3,4,5).

Przedstawiono też i omówiono materiał filmowy opracowany przez WHO, pozwalający w praktyce rozróżnić i prawidłowo ocenić działania w zakresie 5 momentów higieny rąk.

Kamila Luty, Basia Kutryba