PRZYPOMNIENIE O AKTUALIZACJI BAZY DANYCH
14 lutego 2017
Rekrutacja.
7 marca 2017
Szanowni Państwo,

W dniach 13-19 listopada 2017 roku odbędzie się Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (World Antibiotic Awareness Week- WAAW), który ma na celu podkreślenie jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi antybiotykooporność.  WAAW jest inicjatywą Światowej Organizacji Zdrowia, podjętą podczas 68 Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2015 roku.

Działania na rzecz antybiotykooporności należą do głównych priorytetów WHO. Podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju 2015 określono globalny plan skupiający się na bezpiecznym i efektywnym użyciu leków w zapobieganiu i leczeniu chorób zakaźnych. Główne cele, które zostały określone to:

1. Zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie antybiotykooporności w społeczeństwie;
2. Wzmocnienie nadzoru i badań naukowych;
3. Zmniejszenie zachorowalności z powodu infekcji;
4. Optymalizacja użycia antybiotyków;
5. Zapewnienie trwałych inwestycji na rzecz walki z antybiotykoopornością.

W ramach realizacji pierwszego celu, Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła globalną kampanię zdrowotną pod hasłem: „Antybiotyki – stosuj rozważnie!” (Antibiotics – Handle with care). Została ona rozpoczęta podczas I Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach w 2015 roku. Pierwsza oraz kolejna edycja WAAW cieszyła się ogromnym powodzeniem i została przeprowadzona w niemalże wszystkich krajach europejskich.

W tegorocznym WAAW pragniemy powtórzyć ubiegłoroczny sukces, a także poszerzyć obszar działań uświadamiających społeczeństwo o problemie antybiotykoodporności. Poniżej przesyłamy link do strony Świtowej Organizacji Zdrowia gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje związane z tematem antybiotykooporności.

http://www.who.int/antimicrobial-resistance/en/

Zachęcamy do zainteresowania się tematem i wspierania działań przeciwko antybiotykooporności!

Z poważaniem,

Biuro WHO w Polsce
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa