OBWIESZCZENIE – MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
22 stycznia 2018
FLU RAPORT – Ogólnopolski Program Zwalczania Gryp
24 stycznia 2018

W związku z faktem, iż – mimo monitu – nie wszyscy Członkowie Stowarzyszenia przesłali w 2017 roku deklaracje członkowską, zwracam się z prośbą o przesłanie,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 roku, wypełnionej deklaracji członkowskiej.

Deklarację można pobrać na stronie internetowej PSPE w zakładce „Członkostwo”
 i należy ją wypełnić czytelnie (drukowanymi literami).

Wypełnioną deklarację można przesłać:

  • pocztą na adres biura PSPE z siedzibą w Katowicach  ul. Medyków 26, 40-752 Katowice lub
  • w formie elektronicznej (skan dokumentu) na adres e-mail: pspe@onet.pl

Informacja dotyczy wyłącznie tych Członków, którzy w 2017 roku nie przesłali deklaracji oraz tych, których dane zawarte w przesłanej już deklaracji uległy zmianie.

 

W imieniu Zarządu PSPE
Prezes dr n.med. Mirosława Malara