Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej