V REGIONALNA KONFERENCJA „ZAKAŻENIA SZPITALNE – DZIAŁAJMY RAZEM”.

Spotkanie Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej
15 maja 2013
„Czystość powietrza w bloku operacyjnym”
20 czerwca 2013

Czerwiec jest miesiącem, w którym Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego  działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  organizuje rokrocznie, od 2009 roku, konferencję poruszającą tematykę szeroko rozumianej profilaktyki zakażeń. W tegorocznej, V Regionalnej Konferencji „Zakażenia Szpitalne – Działajmy Razem”, która odbyła się 14.06.2013 r. w Katowicach, uczestniczyło ponad trzysta pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa śląskiego i województw ościennych. Patronat nad Konferencją objęła p. Mirosława Malara- Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Konferencję zaszczycili swoją obecnością p. Mariola Bartusek – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, p. Beata Ochocka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, p. Dorota Wodzisławska-Czapla- zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach a także przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, Gliwicach i Sosnowcu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele firm, którzy wzbogacili przedstawioną ofertą produktową merytoryczny aspekt wykładów, byli to przedstawiciele firm: Acto, B.Braun,  Bochemia, Cezal Wrocław, Convatec, Ecolab, Fumigat, Henry Kruse, Medilab, Medim, Saltz, Sarsted, Schulke, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Unitechnika S.A. Konferencję otwarła p. Anna Dyl,  przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego, głos zabrali również  zaproszeni goście. W imieniu dr n med. Grażyny Franek głos zabrała mgr Zofia Prażak członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach, przekazując informacje o laureatce II miejsca w ogólnopolskim konkursie na Pielęgniarkę roku 2012, którą została pielęgniarka ze śląska mgr Aneta  Trzcińska. Tytuł konferencji: Zakażenia szpitalne -Działajmy razem wskazuje na wspólnie podejmowane kroki w tym obszarze gdzie laureatka, jako pielęgniarka łącznikowa współpracuje z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano prezentacji poruszającej temat zakażeń szpitalnych w aspekcie zdarzeń medycznych w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych, którą przedstawiła p. Mirosława Malara. Oceny znaczenia  zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w codziennej praktyce pielęgniarskiej dokonała p. Beata Ochocka. Kolejnym tematem, przedstawionym przez p. Weronikę Hodowany z Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, były doświadczenia własne z wprowadzenia wytycznych Dyrektywy unijnej 32/2010 w macierzystym szpitalu , która to dyrektywa stanowiła podwalinę dla nowego rozporządzenia o pracy z zastosowaniem bezpiecznego sprzętu. Wytyczne z zakresu postępowania personelu narażonego na kontakt z chorym prątkującym, w kontekście szpitalnej procedury poekspozycyjnej, przedstawiła p. Barbara Tokarz reprezentująca Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach, natomiast złożony problem stosowania u dzieci antyseptyków przybliżyła p. Iwona Kowalska z Centrum Pediatrii w Sosnowcu wykorzystująca również w swoim wykładzie własne doświadczenie i obserwacje praktyki szpitalnej.W czasie przerwy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą firm, które na stoiskach wystawienniczych zaprezentowały szeroki asortyment preparatów dezynfekcyjnych, urządzeń i sprzętu medycznego, niezbędnych w prewencji zakażeń. Po przerwie, Kierownik Działu Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach- mgr Renata Cieślik -Tarkota omówiła ogniska zakażeń szpitalnych w latach 2010-2012, wywołanych przez Clostridium difficile. Przedstawiciele firmy Unitechnika S.A.- p. Mikołaj i Włodzimierz Kokocińscy, w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali nowości techniczne w zakresie technologii opracowywania sprzętu wielorazowego w myjniach- dezynfektorach. Aspekty chemicznej dezynfekcji powierzchni w przypadku zagrożenia m. in. Clostridium difficile oraz atuty dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania przybliżył p. Rafał Olszewki- konsultant medyczny firmy Medilab. P. Ewa Kamizielak  ze Szpitala Powiatowego w Pyskowicach  przedstawiła problemy pacjentów i personelu w przypadku pielęgnacji  stomii, natomiast  konsultant medyczny firmy Schulke- p. Waldemar Lipiński, rozszerzył tematykę pielęgnacji ran w oparciu o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Tematykę szeroko rozumianej ekspozycji na czynniki zakaźne podsumowała p. Anna Gibas z Centrum Chorób Serca w Zabrzu, omawiając doświadczenia własne z postępowania z pacjentem z mukowiscydozą, po przeszczepie płuc.

Wszystkie wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników, poruszały bowiem praktyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej w kontekście zapobiegania transmisji zakażeń w środowisku szpitalnym. V Konferencja to już historia, ale mamy nadzieję, iż jej treści naukowe znajdą zastosowanie w praktyce dnia codziennego. Pragnę serdecznie podziękować za udział w konferencji wszystkim zaproszonym gościom, firmom, które aktywnie wsparły organizację konferencji oraz koleżankom z Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego za zaangażowanie w organizację tego ważnego dla środowiska pielęgniarek i położnych przedsięwzięcia. Do zobaczenia za rok!
Przewodnicząca Zespołu
ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
Anna Dyl