Ważna informacja dla pielęgniarek i położnych w sprawie uzgodnień dotyczących realizacji Porozumienia z 9 lipca 2018 r.

Zaproszenie na XXIII Zjazd PSPE
31 grudnia 2019
Komunikaty GIS w sprawie koronawirusa
30 stycznia 2020

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się (24.01.) kolejne spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego dotyczące realizacji Porozumienia z  9 lipca 2018 r. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia poinformowały o rozpoczęciu prac związanych z trwałą gwarantowaną kontynuacją wypłaty środków przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych po 3 marca 2020 r. Do konsultacji społecznych maja być przekazane projekty rozwiązań prawnych w tym zakresie.