Ważny Komunikat w sprawie Walnego Zgromadzenia oraz XXIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Podziękowania
3 września 2020
Czego nie wiesz o Aquacelu Ag+ Extra – zaproszenie na szkolenie
6 października 2020

Szanowni Państwo ,
W związku z utrzymującą się trudną i niepewną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie oraz  dużym obciążeniem pracą pielęgniarek i położnych epidemiologicznych mając na względzie bezpieczeństwo Nas wszystkich,  Zarząd PSPE podjął Uchwałę o korespondencyjnej formie przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia § 24 punkt 5 podpunkt c  Statutu  PSPE w nawiązaniu do § 25 Walne Zgromadzenie – zwyczajne – sprawozdawcze odbywa się jeden raz w roku.
Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o przełożeniu XXIII Zjazdu na rok 2021 a realizacja organizacji będzie uwarunkowana od sytuacji epidemiologicznej w Kraju.

z wyrazami szacunku
dr n. o zdr. Maria Cianciara – Prezes PSPE