Wielkopolskie spotkania pielęgniarek i położnych epidemiologicznych.  

Opłatkowe Spotkanie Pielęgniarek i Położnych Epidemiologicznych w Zdrojówce
2 grudnia 2009
Nasze Zachodniopomorskie spotkania „Mikołajkowe”
6 grudnia 2009

 

Po raz kolejny, bo już siódmy tym roku, spotkałyśmy się my pielęgniarki, pielęgniarze i położne epidemiologiczne województwa wielkopolskiego. Jak zawsze podstawowym celem spotkania było szkolenie bardzo dużej, bo ponad 60-cio osobowej grupy epidemiologicznych skupionych w Naszym Wielkopolskim Zespole Pielęgniarek i Położnych Epidemiologicznych. Często uczestnikami Naszych spotkań są również pielęgniarki epidemiologiczne ościennych województw oraz osoby, które zajmują się epidemiologią, są pielęgniarkami ale nie pracują  na etatach pielęgniarek, specjalistów epidemiologicznych.
Grudniowe spotkanie było tym bardziej znaczące i doniosłe, że swoją obecnością zaszczyciły nas: Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Pani mgr Beata Ochocka oraz  Prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych Pani prof. Małgorzata Bulanda.
To mikołajkowo – świąteczne spotkanie było okazją do kolejnej wymiany doświadczeń pomiędzy koleżankami, które pracują na stanowiskach pielęgniarek epidemiologicznych już od lat 80-tych ubiegłego wieku z tymi, które rozpoczęły pracę w zespołach kontroli zakażeń w ostatnich dniach i miesiącach. To zadziwiające, że spotykamy się jako grupa specjalistów w tej dziedzinie pielęgniarstwa (na 65 osób 17 nie posiada wymaganych kwalifikacji) od wielu już lat, a zawsze mamy jakieś problemy do rozstrzygnięcia i rozwiązania. Często przy częściowo rozbieżnych punktach widzenia na dany temat, np. co robić z odpadami medycznymi pozostałymi?; wysypisko komunalne czy nie?. Tak nawiasem mówiąc coś z tym zagadnieniem trzeba będzie zrobić na forum ogólnopolskim, jak interpretować zapis rozporządzenia aby nie było zbędnych kosztów oraz kar.
To spotkanie, jak wszystkie wcześniejsze, było bardzo interesujące i integrujące całe nasze środowisko. Nie można w tym miejscu zapomnieć o współorganizatorach spotkań, którzy pomagają wybrać miejsce spotkania oraz stworzyć odpowiednią atmosferę i rozbudować tematykę szkoleniowych wykładów poprzez prezentację własnych doświadczeń z tego zakresu.
Spotkania, ze względu na znaczne powiększenie się grupy zainteresowanych zostały, dzięki uprzejmości Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, przeniesione z sal Wielkopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych do Sali konferencyjnej tego Szpitala. Organizujemy również spotkania w regionie, poza Poznaniem.

Korzystając z okazji publikacji krótkiej informacji o Naszym Zespole, pozwólcie Państwo, że złożę Wszystkim Koleżankom skupionym wokół spraw pielęgniarstwa epidemiologicznego zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów i szczęścia w 2010 roku w imieniu całej wielkopolski oraz własnym.

 

Przewodnicząca Wielkopolskiego Zespołu

Pielęgniarek i Położnych Epidemiologicznych                                                 

Krystyna Brońska