”Wirus HIV w aspekcie ekspozycji i zakażeń szpitalnych”

Akademia Profilaktyki Zakażeń.
8 maja 2013
Spotkanie Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej
15 maja 2013

W dniu 9 maja w Katowicach w Domu Lekarza odbyła się konferencja pt. „Wirus HIV w aspekcie ekspozycji i zakażeń szpitalnych”, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, zorganizowana przez firmę Gilead Sciences. W konferencji wzięło udział 190 pracowników sektora ochrony zdrowia  z województwa śląskiego, a także goście z woj. opolskiego.

Wśród wielu znamienitych wykładowców znaleźli się: mgr Mirosława Malara – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, dr Beata Ochocka – Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Pani Weronika Hodowany- członek PSPE oraz lekarze zajmujący się leczeniem pacjentów z HIV, współtwórcy wytycznych PTN AIDS: dr Monika Bociąga-Jasik, dr Anna Kalinowska-Nowak, dr Adam Witor, dr Elżbieta Mularska. Konferencję moderowała Pani Rita Pawletko – członek Zarządu PSPE.

Konferencję otworzył Dyrektor Generalny firmy Gilead Sciences Poland Michał Kaźmierski. Następnie Prezes PSPE, Pani Mirosława Malara przedstawiła procedury higieniczne zapobiegające zakażeniom krwiopochodnym. Wykład wprowadził audytorium w epidemiologię zakażeń krwiopochodnych w aspekcie danych światowych i polskich danych epidemiologicznych. Poruszono temat dróg zakażenia, sposobów zapobiegania zakażeniom, postępowania po ekspozycyjnego w świetle prawa polskiego i unijnego, oraz przedstawiono procedury postępowania zmniejszające ryzyko zakażenia wśród pracowników służby zdrowia.

Dr Beata Ochocka przedstawiła dane z własnej pracy badawczej, dotyczące wiedzy o HIV/AIDS oraz postaw prozdrowotnych wśród pielęgniarek województwa śląskiego w aspekcie zakażeń wirusem HIV. Pani Beata Ochocka podsumowując swoje wystąpienie podkreśliła, iż istnieje konieczność ewaluacji programów nauczania i zmiany sposobu kształcenia przed dyplomowego i podyplomowego pielęgniarek o HIV/AIDS, gdyż obecny system nie wypełnia swej roli właściwie, a do realizacji promocji zdrowia w zakresie prewencji zakażeń HIV wdrożyć należy nowe formy i metody działania.

Dr Monika Bociąga-Jasik przedstawiła pochodzenie i historię zakażenia wirusem HIV oraz aspekty epidemiologiczne na świecie i w Polsce, z podziałem na grupy społeczne, oraz wskazania do wykonywania testów serologicznych. W drugiej części wystąpienia przedstawiono zagadnienia związane z leczeniem HIV: podstawowe założenia HAART, cele terapii wielolekowej, aspekty włączania leczenia w kontekście aktualnych wytycznych i ewentualne działania niepożądane. Ostatnią część wystąpienia poświęcono postępowi, jaki dokonał się w terapii HIV/AIDS na przestrzeni ostatnich lat, oraz podkreślono rolę wszystkich pracowników służby zdrowia w uświadamianiu pacjentowi konieczności zażywania leków.

Dr Adam Witor w swoim wystąpieniu, przedstawił aspekty zakaźności wirusów HIV, HBV, HCV, wyjaśnił odporność poszczególnych wirusów na warunki środowiskowe. W drugiej części wystąpienia przedstawiono dane statystyczne dotyczące ekspozycji wśród pracowników służby zdrowia a audytorium mogło zapoznać się z zasadami postępowania po ekspozycyjnego (jak najszybsze zgłoszenie zdarzenia!). W podsumowaniu wystąpienia podkreślono fakt, iż potencjalnie każdy pacjent może być zakaźny, bez względu na wiek i orientację seksualną.

Dr Mularska przedstawiła dane statystyczne dotyczące kobiet zakażonych HIV w Polsce oraz zagadnienia związane z ryzykiem przeniesienia zakażenia z matki na dziecko. Pani doktor omówiła prowadzenie pacjentki ciężarnej zakażonej HIV oraz postępowanie z noworodkiem, również w aspekcie polskiego prawa. Znaczną część wystąpienia stanowiły zalecenia dotyczące leczenia tej grupy pacjentek, również w kontekście bezpieczeństwa leków antyretrowirusowych, oraz postępowanie w czasie porodu i po porodzie. Na koniec podkreślono rolę pielęgniarki i położnej w kontakcie z ciężarną pacjentką, która jest nieświadoma swojego ewentualnego zakażenia i zastanawia się nad wykonaniem testu na HIV.

Pani Weronika Hodowany w wystąpieniu podsumowującym konferencję, odwołała się do aspektów społecznych zakażenia HIV, zwracając uwagę na problem dyskryminacji pacjentów żyjących z HIV. Podkreśliła również istotę edukacji i współpracy między POZ a ośrodkami specjalistycznymi, prowadzącymi pacjentów z HIV. Wśród zagadnień poruszonych przez Panią Weronikę Hodowany znalazł się również temat opieki i pielęgnacji pacjenta z HIV. W podsumowaniu wystąpienia audytorium mogło znaleźć odpowiedzi na zasadnicze pytania  i wątpliwości dotyczące życia i opieki nad pacjentem z HIV, które wcześniej zostały poruszone w wystąpieniach Pani Mirosławy Malary i dr Beaty Ochockiej.

Justyna Słonka
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
Firma Gilead Sciences