Sprawozdanie z Warsztatów „Obserwator Monitorowania Higieny Rąk”
25 października 2013
Spotkanie Mikołajkowe 2013r Pielęgniarek Epidemiologicznych woj. dolnośląskiego
5 grudnia 2013

W dniach 3-5 grudnia 2013r odbyła się wizyta polskich przedstawicieli kontroli zakażeń szpitalnych w Szwecji. Delegacja została zaproszona przez Ambasadę Szwecji w Warszawie, która patronowała całemu pobytowi w Sztokholmie.

Przedstawiciele polskich szpitali pracujący na co dzień w ramach zespołów kontroli zakażeń szpitalnych mieli okazję poznać i zobaczyć na miejscu organizację podobnych jednostek działających w Szwecji. Pierwsze spotkanie zorganizowano w Szwedzkim Instytucie Kontroli Chorób Zakaźnych, gdzie swoje działania opisał Kierownik Działu Antybiotyków, Kontroli Zakażeń oraz pielęgniarka epidemiologiczna. Kolejny dzień w całości został poświęcony na wymianę doświadczeń w obszarze kontroli zakażeń oraz wizyty studyjne na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego Karolinska w Solna. Ostatnim elementem wizyty było spotkanie z przedstawicielami biznesu szwedzkiego zakończone dyskusją panelową z udziałem ekspertów.

Spotkania w Sztokholmie pozwoliły na ocenę działań w obszarze zakażeń w obu krajach, zdobycie wiedzy, poznanie innych metod i elementów postrzegania problemu zakażeń. Zasady leżące u podstaw systemu profilaktyki zakażeń w obu krajach są bardzo podobne, ale jednak narzędzia do ich monitorowania bardzo się różnią. Założenia i cele mamy identyczne, ale sposób rozwiązania problemu jest zgoła inny. Wynika to zapewne z wielu czynników bardzo ze sobą związanych jak np. poziom ekonomiczny kraju, liczba zaludnienia, mentalność społeczeństwa, liczba osób zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia itp.;. Przykładów rozwiązań, z jakimi spotkała się delegacja polska było wiele. Sama tylko praca pielęgniarki epidemiologicznej, która zajmuje się profilaktyką i prewencją zakażeń zorganizowana w sposób szwedzki dałaby zupełnie inne efekty na naszym gruncie tzn.; sposób zatrudnienia i pracy bardzo odbiega od naszej rzeczywistości: pielęgniarka epidemiologiczna i lekarz kontroli zakażeń szpitalnych w Szwecji są zatrudnieni przez organ samorządu terytorialnego i pracują w systemie konsultanckim, obsługując do 3 szpitali. Rejestr zakażeń odbywa się na podstawie opracowanych programów. Zasady higieny personelu są zebrane i wydane w formie zarządzenia rządowego obligującego wszystkich pracowników ochrony zdrowia do ich stosowania. Forma zatrudnienia ma tu również diametralny wpływ na zachowania personelu. System kontraktowy wymusza na pracowniku odpowiedni, prawidłowy sposób zachowania, rozumienia problemu i pogłębiania wiedzy. W kwestii wyposażenia szpitala w systemy zapobiegające zakażeniom, obiektywnie oceniając, poziom infrastruktury szpitala polskiego i szwedzkiego jest na podobnym poziomie.

Takie wyjazdy dają obserwatorom możliwość uchwycenia perspektywy, oceny, w jakim punkcie jesteśmy, skorzystania z już sprawdzonych metod i pominięcie błędów, które są pewnie nie uniknione bez doświadczeń innych.

mgr Edyta Synowiec