Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

“Wyzwania w leczeniu i profilaktyce zakażeń”