XXII Zjazd PSPE: wciąż poszukujemy nowych, skutecznych rozwiązań w dziedzinie kontroli zakażeń

Implementacja dyrektywy rady 2010/32/UE w polskich szpitalach
16 kwietnia 2019
Podziękowania
29 kwietnia 2019

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych już po raz 22. organizuje konferencję naukowo-szkoleniową połączoną ze zjazdem członków PSPE, która odbędzie się w Wiśle w Hotelu Gołębiewskim w dniach 25–28 kwietnia 2019 roku. Podczas tego wydarzenia eksperci w dziedzinie epidemiologii poruszą kwestie kluczowe w efektywnej kontroli zakażeń. Jak bowiem mówi dla Evereth News Prezes PSPE, dr n. med. Mirosława Malara: „Tylko współpraca w tym obszarze pozwala na wypracowanie jednolitej ścieżki działania”.

Ponad 800 osób weźmie udział w XXII Zjeździe PSPE

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych (PSPE) serdecznie zaprasza do udziału w XXII konferencji naukowo-szkoleniowej połączonej ze zjazdem oraz Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniem Członków PSPE, która odbędzie się w dniach 25–28 kwietnia 2019 roku w Hotelu Gołębiewskim w Wiśle. Te cykliczne wydarzenia od lat gromadzą setki uczestników, którzy chcą poszerzać i uaktualniać swoją wiedzę na temat tak złożonej problematyki, jaką jest skuteczna kontrola zakażeń w placówkach medycznych. O wieloaspektowości konferencji opowiada w rozmowie z Evereth News Prezes PSPE, dr n. med. Mirosława Malara:

– Konferencja od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem w środowisku medycznym. Uczestnikami konferencji są przede wszystkim specjaliści ds. epidemiologii i/ lub higieny epidemiologii czyli pielęgniarki/położne epidemiologiczne. Jednak kontrola zakażeń to działalność zespołowa – uczestnikami konferencji są więc również lekarze, mikrobiolodzy, inspektorzy stacji sanitarno-epidemiologicznych, kierownicy działów szpitalnych – centralnych sterylizatorni, aptek, dyrektorzy placówek medycznych, naczelne pielęgniarki, którzy wchodzą w skład zespołów i komitetów kontroli zakażeń szpitalnych. To również przedstawiciele różnych branż medycznych, reprezentujących obszar rynku dezynfekcji, czystości, sprzętu medycznego, a także nowoczesnych technologii, mających wpływ na ograniczanie zakażeń szpitalnych – wyjaśnia specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Podczas XXII Zjazdu PSPE prelegentami będą wybitni eksperci, którzy w swojej codziennej pracy stykają się z trudnościami wynikającymi z profilaktyki i leczenia zakażeń. Swój udział potwierdzili m.in. mgr Maria Szymich-Lukosek, Ekspert Ministra Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Doradca Komisji Zdrowia Sejmu RP, która otworzy konferencję wykładem inauguracyjnym, a także Główny Inspektor Sanitarny dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego płk prof. Leszek Markuszewski oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki mgr Paweł Witt.

Dr n. med. Mirosława Malara

– Jest dla mnie ogromną satysfakcją, że jako Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych potrafiliśmy zintegrować również działalność licznych Stowarzyszeń działających w obszarze epidemiologii i higieny, ponieważ tylko współpraca w tym obszarze pozwala na wypracowanie jednolitej ścieżki działania, którą wszyscy musimy podążać dla dobra naszych pacjentów. W tym roku w Zjeździe swój udział zadeklarowało na dzień dzisiejszy ponad 800 osób – dodaje dr n. med. Mirosława Malara.

„Znajomość przyczyn występowania zakażeń to klucz do ich ograniczania”

To trwające cztery dni spotkanie naukowe ma na celu przede wszystkim zdefiniowanie aktualnych trendów związanych z kontrolą zakażeń w polskich placówkach medycznych oraz skutecznych metod prewencji poprzez wdrażanie prawidłowej higieny szpitalnej. Podczas pięciu sesji tematycznych zaproszeni eksperci będą prezentować zagadnienia z zakresu: roli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kontroli zakażeń szpitalnych, chorób zakaźnych, infekujących pacjentów bakterii i drobnoustrojów, przyszłych działań kontrolnych, a także zapobieganiu infekcjom szpitalnym. W rozmowie z Evereth News dr n. med. Mirosława Malara zdradza, na co zostanie położony szczególny nacisk:

– Obecnie ogromnym wyzwaniem jest standaryzacja pracy w kontroli zakażeń. Chcemy móc porównywać wyniki naszej pracy – mówi Prezes PSPE. Istotnym zagadnieniem jest też racjonalizacja antybiotykoterapii na poziomie szpitalnym i ograniczenie narastania lekooporności szczepów bakteryjnych oraz ich rozprzestrzeniania w środowisku szpitalnym, ale i pozaszpitalnym, a więc monitorowanie powypisowe zakażeń. Wciąż dużym problemem w naszych szpitalach jest higiena rąk – ile by nie mówić na ten temat – okazuje się, że to wciąż za mało.

Jak zaznacza dr n. med. Mirosława Malara: „Znajomość przyczyn występowania zakażeń szpitalnych, leżących zarówno po stronie szpitala, jak i po stronie pacjenta, oraz ich zidentyfikowanie na własnym podwórku – to klucz do skutecznego ich ograniczania”.

– Na sukces składa się jednak praca na wielu poziomach – dodaje. To sieć naczyń połączonych. Interdyscyplinarne podejście do problemu zakażeń szpitalnych jest dziś koniecznością. Tym bardziej, że wkroczyliśmy w erę postantybiotykową i leczenie zakażeń jest coraz większym wyzwaniem. Trzeba więc stawiać na profilaktykę poprzez upowszechnianie wiedzy o czynnikach mających wpływ na powstanie tego rodzaju powikłań i ograniczać je tam, gdzie to tylko możliwe.

Zapobieganie zakażeniom to większe bezpieczeństwo i mniejsze koszty leczenia

Tematyka zakażeń szpitalnych ma ogromne znaczenie zarówno w kontekście bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego, który narażony jest na infekcje w swoim miejscu pracy. Mimo licznie podejmowanych działań wciąż nie udaje się ich całkowicie wyeliminować, ponieważ skuteczna prewencja wiąże się z całym szeregiem działań na wielu płaszczyznach, względem których lekarze, pielęgniarki i inni przedstawiciele opieki zdrowotnej powinni nieustannie poszerzać swoją wiedzę.

– Zakażenia szpitalne są niepożądanym zjawiskiem, powikłaniem, którego nie da się wykluczyć, niemniej można je ograniczać. Należy to robić wszelkimi dostępnymi metodami – począwszy od organizacji pracy członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, poprzez inwestycje w nowoczesne, sprawdzone, skuteczne rozwiązania w zakresie profilaktyki zakażeń, współpracę z komórkami organizacyjnymi i przede wszystkim edukację – zaznacza dr n. med. Mirosława Malara.

Zapobieganie zakażeniom w placówkach medycznych ma ogromne znaczenie z jeszcze jednego powodu – powikłania związane z infekcjami spowodowanymi patogennymi drobnoustrojami znacząco utrudniają proces zdrowienia, generując konieczność większego finansowania terapii leczniczych, na co zwraca uwagę Prezes PSPE:

– Żyjemy w dobie liczenia kosztów. W przypadku profilaktyki zakażeń ograniczanie wydatków na higienę, niedobory personelu, presja czasu – nie powinny mieć miejsca. Racjonalizacja tych wydatków kosztem bezpieczeństwa pacjenta poskutkuje wzrostem kosztów na leczenie i odszkodowania z tytułu zakażeń szpitalnych. Taką wiedzę trzeba upowszechniać i docierać z nią również do decydentów, osób zarządzających szpitalami, mających wpływ na organizację ochrony zdrowia na różnych szczeblach – wyjaśnia specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

O tym, jak skutecznie zapobiegać i leczyć zakażenia, powinien wiedzieć każdy członek zespołu terapeutycznego – jak podkreśla dr n. med. Mirosława Malara, niezwykle ważną rolę w tym trudnym zadaniu odgrywają pielęgniarki, których coraz większa samodzielność może wpływać na poprawienie jakości opieki zdrowotnej w zakresie kontroli szpitalnych infekcji drobnoustrojowych:

– Specjaliści ds. epidemiologii to osoby bardzo dobrze przygotowane do tego tematu – mówi Prezes PSPE w rozmowie z Evereth News. Podniesienie rangi pielęgniarki epidemiologicznej, zapewnienie jej narzędzi do pracy, a więc tworzenie w szpitalach skutecznych systemów kontroli zakażeń, to dziś wymóg czasów. Obecnie rola pielęgniarki epidemiologicznej jest istotna, nie wszyscy jednak chcą to dostrzec. Nie będzie skutecznej kontroli zakażeń szpitalnych, jeśli nie zainwestujemy w profesjonalistów oraz epidemiologię i higienę szpitalną.

„Jesteśmy bardzo dobrze współpracującą grupą zawodową”

– Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych to platforma edukacyjna – zaznacza dr n. med. Mirosława Malara. Jest to okazja do spotkania w jednym miejscu i czasie specjalistów z różnych dziedzin i wymiany doświadczeń. Wciąż poszukujemy nowych, skutecznych rozwiązań w dziedzinie kontroli zakażeń – coś się sprawdza, coś jest nietrafione – to doskonała okazja wymiany informacji pomiędzy praktykami – uczymy się od siebie nawzajem. To wielka wartość. Nawiązywanie bezpośrednich relacji integruje środowisko. Z satysfakcją mogę przyznać, że jesteśmy bardzo dobrze współpracującą grupą zawodową. Możemy na siebie liczyć.

Ponieważ problematyka zakażeń poruszana jest przez ekspertów coraz częściej, niezwykle istotne jest, aby omawianie związanych z nimi zagadnień miało charakter interdyscyplinarny. Kładąc nacisk na szerzenie świadomości przedstawicieli świata medycyny dotyczącą zapobiegania i leczenia infekcji drobnoustrojowych, dr n. med. Mirosława Malara, jako Prezes PSPE, zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczne działania, mające na celu poprawę świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń wynikających z nieprawidłowo prowadzonej profilaktyki i higieny. Uczestnicy XXII Zjazdu będą więc mieli okazję wziąć udział w interesujących wykładach, wystawach firm oraz rozwijających dyskusjach dotyczących problematyki szeroko pojętych zakażeń.

– Jako Stowarzyszenie działające na rzecz ograniczenia zakażeń szpitalnych, skupiających osoby pracujące na tzw. „pierwszej linii frontu”, w wielu obszarach mamy jeszcze wiele do zrobienia – puentuje dr n. med. Mirosława Malara.

Więcej informacji oraz szczegółowy program konferencji naukowo-szkoleniowej znaleźć można na stronie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

 

źródło: https://everethnews.pl/newsy/pspe-wciaz-poszukujemy-nowych-skuteczntch-rozwiazan-w-dziedzinie-kontroli-zakazen/