XXIII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej

Co nowego w prewencji zakażeń szpitalnych ? – sprawozdanie z VI Konferencji „Zakażenia Szpitalne- Działajmy Razem” Chorzów 27 czerwca 2014 r.
27 czerwca 2014
Zaproszenie na konferencję.
7 października 2014

Mgr Anna Bernaszuk,
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
Kierownik Działu Nadzoru Sanitarno – Epidemiologicznego SPSK – 4 w Lublinie.
Przewodnicząca Komisji ds. Epidemiologii działającej przy OIPiP w Lublinie.

W dniach 12 – 13.09.2014r. w Hotelu Korona w Zemborzycach Tereszyńskich k/ Lublina odbyła się XXIII konferencja naukowo – szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej. Organizatorami konferencji byli Komisja ds. Epidemiologii działająca przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego.
Konferencja poświęcona w całości podstawowym zagadnieniom teoretycznym i praktycznym prowadzenia nadzoru: „RÓŻNE OBLICZA NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO”.
Konferencję uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Pan Andrzej Tytuła – przewodniczący OIPiP w Lublinie, Pani Danuta Kusiak – przewodnicząca OIPiP w Zamościu, Pani Elżbieta Celmer vel Domańska – przewodnicząca OIPiP w Białej Podlaskiej, Pani Marta Sak – przedstawiciel WSSE w Lublinie, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przybycie.
Za życzliwość, wsparcie i pomoc w organizacji konferencji dziękujemy sponsorom: Aesculap Chifa, Ecolab, Henry – Kruse, Medilab.
W konferencji uczestniczyło łącznie 57 osób, w tym 41 pielęgniarek / położnych epidemiologicznych zatrudnionych w placówkach działalności medycznej na terenie woj. lubelskiego.
Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego jest chyba najtrudniejszym aspektem naszej pracy. Podstawową jednostką w szpitalu sprawującą nadzór w obszarze zapobiegania zakażeniom jest Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Zgodnie z art. 15.1 ustawy z 5 grudnia 2008 roku, do zadań Zespołu należy między innymi  prowadzenie kontroli wewnętrznej oraz przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli kierownikowi szpitala i komitetowi zakażeń szpitalnych.
Prawne podstawy nadzoru, jego dokumentacja oraz część procesów nadzorowanych przez Zespoły zostały omówione w trakcie trzech sesji tematycznych. Wykładowcami byli członkowie Komisji ds. Epidemiologii działającej przy OIPiP w Lublinie oraz przedstawiciele firm wspierających, którzy zaprezentowali nam swoje produkty i rozwiązania programowe, związane z nadzorem epidemiologicznym.
Tematyka wykładów przedstawiała się następująco:
o    Prawne podstawy nadzoru nad zakażeniami
o    „EnCompass” – zaawansowany program monitorowania higieny środowiska szpitalnego
o    „Akcja Bezpieczne Narzędzia” –Nowości Ecolab 2014
o    Dokumentacja nadzoru epidemiologicznego
o    Czytanie ze zrozumieniem – co wynika z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) Nowości Medilab
o    Nadzór epidemiologiczny nad pracownią endoskopową – znaczenie biofilmu
o    Skuteczne rozwiązania w zakresie prewencji zakażeń szpitalnych z wykorzystaniem systemów: SWEP, NanoTech Micro. Redukcja kosztów sprzątania w programie Origo oraz Ultraspeed
o    Higiena rąk na najwyższym poziomie – prezentacja ekonomicznych systemów dozowania
o    Nadzór epidemiologiczny w POZ
o    Leczenie ran – skuteczne i bezpieczne
o    Leczenie ran oparzeniowych i organizacja pracy oddziału WCLO
o    Nadzór epidemiologiczny w SOR – zespół wyjazdowy jako szczególne wyzwanie dla pielęgniarki epidemiologicznej.
W trakcie wykładów organizatorzy zapewniali przerwy kawowe.
Koleżanki, będące autorkami kilku z wymienionych prezentacji przygotują w najbliższym czasie szczegółowe opracowania tematyczne, które Komisja ds. Epidemiologii będzie sukcesywnie publikowała w biuletynie „Nasz Głos”.
Każde sympozjum szkoleniowe jest okazją do kolejnego spotkania pielęgniarek epidemiologicznych, poznania się, wsparcia, podzielenia się informacjami i nowościami ze zjazdów i konferencji ogólnopolskich. Pielęgniarka epidemiologiczna, która co dzień realizuje szereg obowiązków w Zespole, szeroko pojętej epidemiologii szpitalnej, zwykle zdana jest na samodzielne podejmowanie tych wyzwań. Niewielka tylko grupa szpitali posiada bardzo rozbudowane Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych, z kilkoma etatami pielęgniarek epidemiologicznych. Reasumując, spotkanie to było dla nas cennym doświadczeniem, przyczyniło się zarówno do pogłębienia wiedzy z zakresu nadzoru epidemiologicznego, jak również stało się miejscem wymiany doświadczeń koleżanek i kolegów z wielu placówek medycznych.
Na zakończenie pragnę zaprosić do współpracy z Komisją ds. Epidemiologii działającą przy OIPiP w Lublinie wszystkie pielęgniarki epidemiologiczne zatrudnione na terenie działania Izby.