Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

ZACHODNIOPOMORSKI ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH

Pielęgniarki Epidemiologiczne Małopolski
14 października 2009

Nasza historia zaczyna się na początku 1998 r. po konferencji „Zakażenia szpitalne”, która odbyła się 05.02.1998 r. w auli wykładowej PSK nr 2 zorganizowanej przez Komisję Kształcenia SIPiP. Inicjatorką działań była pani mgr Bogumiła Markow ówczesna Przewodnicząca Komisji Kształcenia oraz pani mgr Ilona Tyczyńska, która była prekursorką działań epidemiologicznych na terenie województwa. Jednym z wniosków, który zgłoszono na konferencji było powołanie Klubu Pielęgniarek Epidemiologicznych. Zaznaczyć należy, że w szpitalach dopiero powoływano pielęgniarki epidemiologiczne. SIPiP w swojej siedzibie zorganizowała pierwsze spotkanie w dniu 17.03.1998 r. Celem spotkania była integracja pielęgniarek epidemiologicznych z terenu województwa szczecińskiego, określenie kierunków działania i form współpracy oraz wybór lidera klubu. Przybyło wiele koleżanek zainteresowanych dziedziną, która stawiała pierwsze „epidemiologiczne” kroki. Pierwszą Przewodniczącą naszego Klubu została pani Małgorzata Karman z PSK nr1 w Szczecinie. W naszych działaniach wspierały nas pani mgr Ilona Tyczyńska i pani dr Elżbieta Kucharska. Każde spotkanie było formą nauki, opracowywałyśmy tematy z zakresu zakażeń układowych, metod zapobiegania.

Po rezygnacji z funkcji przewodniczącej pani Karman wybrałyśmy ze swojego grona panią Bożenę Prządkę na Przewodniczącą Zachodniopomorskiego Zespołu Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Wspólnie organizujemy szkolenia, konferencje, warsztaty epidemiologiczne. Pierwsze specjalistki z Zachodniopomorskiego ukończyły specjalizację w marcu 2003 r. pani Alicja Buczkowska i pani Danuta Skwarek. W 2004 w marcu egzamin zdały następne koleżanki pani Zofia Strzelecka i Pani Iwona Kaczmarek.

W 2005 roku w Szczecinie specjalizację ukończyła i egzamin zdała cała grupa 30 pielęgniarek z Zachodniopomorskiego.

W naszych comiesięcznych spotkaniach uczestniczą również przedstawiciele firm, z którymi współpracują nasze szpitale, specjaliści mikrobiologii, epidemiologii. Zachodniopomorski Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych nawiązał ścisłą współpracę z PIS, wspólnie organizujemy warsztaty szkoleniowe i wymieniamy doświadczenia.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączania się w pracę PE w myśl zasady „chcesz pomagać innym, pomóż najpierw sobie”.

 

Materiały zebrała i opracowała

Iwona Kaczmarek