ZACHODNIOPOMORSKI ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH

Pielęgniarki Epidemiologiczne Małopolski
14 października 2009

Nasza historia zaczyna się na początku 1998 r. po konferencji „Zakażenia szpitalne”, która odbyła się 05.02.1998 r. w auli wykładowej PSK nr 2 zorganizowanej przez Komisję Kształcenia SIPiP. Inicjatorką działań była pani mgr Bogumiła Markow ówczesna Przewodnicząca Komisji Kształcenia oraz pani mgr Ilona Tyczyńska, która była prekursorką działań epidemiologicznych na terenie województwa. Jednym z wniosków, który zgłoszono na konferencji było powołanie Klubu Pielęgniarek Epidemiologicznych. Zaznaczyć należy, że w szpitalach dopiero powoływano pielęgniarki epidemiologiczne. SIPiP w swojej siedzibie zorganizowała pierwsze spotkanie w dniu 17.03.1998 r. Celem spotkania była integracja pielęgniarek epidemiologicznych z terenu województwa szczecińskiego, określenie kierunków działania i form współpracy oraz wybór lidera klubu. Przybyło wiele koleżanek zainteresowanych dziedziną, która stawiała pierwsze „epidemiologiczne” kroki. Pierwszą Przewodniczącą naszego Klubu została pani Małgorzata Karman z PSK nr1 w Szczecinie. W naszych działaniach wspierały nas pani mgr Ilona Tyczyńska i pani dr Elżbieta Kucharska. Każde spotkanie było formą nauki, opracowywałyśmy tematy z zakresu zakażeń układowych, metod zapobiegania.

Po rezygnacji z funkcji przewodniczącej pani Karman wybrałyśmy ze swojego grona panią Bożenę Prządkę na Przewodniczącą Zachodniopomorskiego Zespołu Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Wspólnie organizujemy szkolenia, konferencje, warsztaty epidemiologiczne. Pierwsze specjalistki z Zachodniopomorskiego ukończyły specjalizację w marcu 2003 r. pani Alicja Buczkowska i pani Danuta Skwarek. W 2004 w marcu egzamin zdały następne koleżanki pani Zofia Strzelecka i Pani Iwona Kaczmarek.

W 2005 roku w Szczecinie specjalizację ukończyła i egzamin zdała cała grupa 30 pielęgniarek z Zachodniopomorskiego.

W naszych comiesięcznych spotkaniach uczestniczą również przedstawiciele firm, z którymi współpracują nasze szpitale, specjaliści mikrobiologii, epidemiologii. Zachodniopomorski Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych nawiązał ścisłą współpracę z PIS, wspólnie organizujemy warsztaty szkoleniowe i wymieniamy doświadczenia.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączania się w pracę PE w myśl zasady „chcesz pomagać innym, pomóż najpierw sobie”.

 

Materiały zebrała i opracowała

Iwona Kaczmarek