ZALECENIA DOTYCZĄCE OPIEKI PIELĘGNIARKIEJ NAD PACJENTAMI W DOMOWYCH TERAPIACH LEKOWYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII

Sprawa biura
7 kwietnia 2020
Wesołych Świąt!
11 kwietnia 2020

ZALECENIA DOTYCZĄCE OPIEKI PIELĘGNIARKIEJ NAD PACJENTAMI W DOMOWYCH TERAPIACH LEKOWYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII  (TERAPIA DUODOPĄ I APOMORFINĄ W CHOROBIE PARKINSONA) W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSEM SARS-COV-2.

 

zalecenie dla utrzymania ciągłości opieki nad pacjentami neurologicznymi w terapiach infuzyjnych (domowych) w czasie SARS-CoV-2_PTPN