Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

ZALECENIA DOTYCZĄCE OPIEKI PIELĘGNIARKIEJ NAD PACJENTAMI W DOMOWYCH TERAPIACH LEKOWYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII