ZALECENIA DOTYCZĄCE OPIEKI PIELĘGNIARKIEJ NAD PACJENTAMI W DOMOWYCH TERAPIACH LEKOWYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII