Zaproszenie do udziału w badaniach.
28 lutego 2016
Zaproszenie na sympozjum.
28 lutego 2016
Na stronie NPOA ukazała się informacja o badaniu PPS HAI&AU  w 2016 r. – link do strony:

http://antybiotyki.edu.pl/program-pps.php

PROGRAM PPS

Informacje dotyczące badania PPS HAI&AU w 2016 r.

Warunkiem udziału w badaniu jest:

•  Nadesłanie zgłoszenia do dnia 15.03.2016 na adres pps.polska@gmail.com
•  Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i adres szpitala, zgodę dyrektora na udział szpitala w badaniu, imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail
•  Jednorazowe uczestnictwo przedstawiciela szpitala w dwudniowym, nieodpłatnym szkoleniu (organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu), o którego terminie zostaniecie Państwo powiadomieni w póżŸniejszym terminie
•  Udział w badaniu jest nieodpłatny

Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzajšcego udział w badaniu w 2016 r. jest:

•  Odbycie obowiązkowego szkolenia
•  Przeprowadzenie badania w okresie pomiędzy 4 maja a 30 czerwca 2016 r.
•  Objęcie badaniem CO NAJMNIEJ 70% oddziałów w szpitalu,
•  Przesłanie zebranych danych, po wprowadzeniu do programu Helics.Win.Net do 19 sierpnia 2016 r.
•  W trakcie badania mogą być prowadzone wizyty walidacyjne tzn. Koordynatorzy badania w Polsce lub wyznaczone przez nich osoby mogą w wybranym dniu uczestniczyć w zbieraniu danych w szpitalu, w celu zapewnienia jak największej poprawnoœści zbieranych danych.

Szpitale uczestnicząe w badaniu w latach 2012-2015 r. nie muszą ponownie zgłaszać się do programu, nadane numery kodowe pozostają niezmienne i nie jest konieczne ponowne uczestnictwo w szkoleniu. Osoby które chciałyby jeszcze raz odbyć szkolenie muszą nadesłać zgłoszenie do dnia 15.03.2016 r. na adres pps.polska@gmail.com

UWAGA:
OD 2016 R. OBOWIĄZUJE NOWY PROTOKÓŁ BADANIA ORAZ NOWA WERSJA PROGRAMU HELICSWIN.NET. ZOSTANĽ ONE OPUBLIKOWANE NA STRONIE DO 15 MARCA 2016 R.