Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Składki członkowskie.
18 stycznia 2016
Zaproszenie do udziału w badaniach.
28 lutego 2016

Załącznik – formularz ECDC