Zaproszenie do udziału w badaniu kwestionariuszowym pracowników ochrony zdrowia