STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA – Zaproszenie
30 stycznia 2018
Spotkanie Stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką zakażeń szpitalnych
2 lutego 2018

W ramach działalności Narodowego Programu Antybiotyków po raz kolejny zapraszamy do udziału w badaniu PPS HAI&AU

 

Informacje dotyczące badania PPS HAI&AU w 2018 r. 

  • Badanie będzie realizowane w terminie od 7 maja do 29 czerwca 2018 r.
  • W przypadku szpitali, które realizowały badanie w latach 2012-2017 r. nie jest konieczne ponowne nadsyłanie zgłoszenia,
  • W przypadku szpitali, które dotychczas nie realizowały badania, konieczne jest przesłanie na adres polska@gmail.com zgłoszenia zawierającego: nazwę i adres szpitala, zgodę dyrektora na udział szpitala w badaniu, imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018 r. W przypadku tych placówek konieczne jest odbyciedwudniowego, nieodpłatnego szkolenia (organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu), o którego terminie zostaniecie Państwo powiadomieni w późniejszym terminie
  • Udział w badaniu jest nieodpłatny

 

Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu w 2018 r. jest:

  • Odbycie obowiązkowego szkolenia
  • Przeprowadzenie badania w okresie pomiędzy 7 maja a 29 czerwca 2018 r.
  • Objęcie badaniem CO NAJMNIEJ 70% oddziałów w szpitalu,
  • Przesłanie zebranych danych, po wprowadzeniu do programu Helics.Win.Net do 17 sierpnia 2018 r.
  • W trakcie badania mogą być prowadzone wizyty walidacyjne tzn. Koordynatorzy badania w Polsce lub wyznaczone przez nich osoby mogą w wybranym dniu uczestniczyć w zbieraniu danych w szpitalu, w celu zapewnienia jak największej poprawności zbieranych danych.

Osoby ze szpitali uczestniczących w badaniu w minionych latach, które chciałyby jeszcze raz odbyć szkolenie proszone są o nadesłanie zgłoszenie do dnia 15.03.2018 r. na adres pps.polska@gmail.com, jednak w pierwszej kolejności miejsca zostaną przyznane osobom, które wcześniej nie odbywały szkolenia.