Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Zaproszenie.
23 listopada 2014
Specjalizacja epidemiologiczna.
20 stycznia 2015
One Million Global Catheters Prevelance Study
Badanie Point Prevelance Study (PPS) OMG PIVC ma na celu zebranie danych z całego świata  odnośnie praktyki i powikłań związanych ze stosowaniem obwodowych kaniul naczyniowych u jednego miliona pacjentów. Tak duża liczba przypadków pozwoli po raz pierwszy w historii uzyskać znamienne statystycznie dane odnośnie kaniulacji obwodowych naczyń krwionośnych. Szpitale uczestniczące w badaniu otrzymają raport ze swoimi danymi. Organizatorzy badania opublikują wyniki  w peer-reviewed journal a poszczególne szpitale zostaną indywidualnie poinformowane o tej publikacji. Organizatorzy badania poszukują szpitali na całym świecie, które są chętne dołączyć do badania. Do chwili obecnej zgłosiło sie 567 szpitali z całego świata, w tym 3 szpitale z Polski.Poniżej link do listy wszystkich szpitali, które zgłosiły udział w badaniu.
http://www.omgpivc.org/about/hospital_sites/sites/

Badanie jest dostępne w kilku wersjach językowych w tym w języku polskim . Udział w badaniu można zgłosić do 31 grudnia 2014 r a badanie musi zostać przeprowadzone do 30 kwietnia 2015 r.

Rejestracji udziału w badaniu należy dokonać poprzez stronę internetową w języku angielskim, lik poniżej:
http://www.omgpivc.org/register/

Po rejestracji koordynator ze strony szpitala otrzyma niezbędne formularze w języku polskim. W załączeniu przedstawiamy również najnowszy kwartalny newsletter OMG Study .

Zachęcamy do zgłaszania udziału w badaniu.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego