Zaproszenie.
23 listopada 2014
Specjalizacja epidemiologiczna.
20 stycznia 2015
One Million Global Catheters Prevelance Study
Badanie Point Prevelance Study (PPS) OMG PIVC ma na celu zebranie danych z całego świata  odnośnie praktyki i powikłań związanych ze stosowaniem obwodowych kaniul naczyniowych u jednego miliona pacjentów. Tak duża liczba przypadków pozwoli po raz pierwszy w historii uzyskać znamienne statystycznie dane odnośnie kaniulacji obwodowych naczyń krwionośnych. Szpitale uczestniczące w badaniu otrzymają raport ze swoimi danymi. Organizatorzy badania opublikują wyniki  w peer-reviewed journal a poszczególne szpitale zostaną indywidualnie poinformowane o tej publikacji. Organizatorzy badania poszukują szpitali na całym świecie, które są chętne dołączyć do badania. Do chwili obecnej zgłosiło sie 567 szpitali z całego świata, w tym 3 szpitale z Polski.Poniżej link do listy wszystkich szpitali, które zgłosiły udział w badaniu.
http://www.omgpivc.org/about/hospital_sites/sites/

Badanie jest dostępne w kilku wersjach językowych w tym w języku polskim . Udział w badaniu można zgłosić do 31 grudnia 2014 r a badanie musi zostać przeprowadzone do 30 kwietnia 2015 r.

Rejestracji udziału w badaniu należy dokonać poprzez stronę internetową w języku angielskim, lik poniżej:
http://www.omgpivc.org/register/

Po rejestracji koordynator ze strony szpitala otrzyma niezbędne formularze w języku polskim. W załączeniu przedstawiamy również najnowszy kwartalny newsletter OMG Study .

Zachęcamy do zgłaszania udziału w badaniu.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego