Kampania nt. grypy i jej zapobiegania.
26 września 2016
Zaproszenie na konferencję.
5 października 2016

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
ogłasza konkurs pt.

“BEST PUBLICITY”

– na najlepszą publikację, opartą na doświadczeniach własnych z pracy w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych bądź będącą sprawozdaniem z badań naukowych związanych z prewencją, monitorowaniem zakażeń szpitalnych, która zostanie opublikowana na łamach kwartalnika PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA.

Nagrodą w Konkursie jest bezpłatny udział w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej
w ramach XX Zjazdu PSPE.

W konkursie mogą uczestniczyć członkowie PSPE.

Czas zgłaszania publikacji:
październik – listopad 2016 rok
styczeń – luty 2017 rok.

Zapraszamy do współpracy
Zarząd PSPE