Informacja.
16 sierpnia 2016
Zaproszenie na kongres.
31 sierpnia 2016

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie

pt. “Wszczep sobie zdrowie”

KONKURS odbywa się pod honorowym patronatem:

Ministerstwa Edukacji Narodowej
Ministerstwa Zdrowia
Śląśkiego Kuratora Oświaty
Rektora Śląśkiego Uniwersytetu Medycznego
Rektora Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląśkiego
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Wojewody Śląśkiego
TV Silesia

W załączniku  szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia