Konferencja naukowo- szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej
2 czerwca 2015
Zaproszenie na konferencję.
7 czerwca 2015
Ogólnopolska Konferencja
„Epidemiologia pielęgniarska”
Warszawa, 12 czerwca 2015 r.
pod patronatem honorowym
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Kierownik naukowy Konferencji: dr n. med. Mirosława Malara – Prezes PSPE
09:45 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 10:45 Otwarcie konferencji i powitanie gości – dr n. med. Mirosława Malara, Prezes PSPE
10:45 – 11:15 Wykład inauguracyjny: Zakażenia krwiopochodne personelu medycznego – rola zespołu kontroli zakażeń szpitalnych – dr Beata Ochocka, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
11:15 – 11:45 Procedury i zasady pracy pielęgniarki epidemiologicznej – dr Alina Roszak
11:45 – 12:15 Prewencja zakażeń na bloku operacyjnym – dr Iwona Morawik
12:15 – 12:45 Przerwa
12:45 – 13:15 Postępowanie w przypadkach kryzysowych związanych z zagrożeniem epidemicznym/epidemią – dr Aneta Bardoń
13:15 – 13:45 Akredytacja – doświadczenia własne – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego Rita Pawletko, członek Zarządu PSPE
13:45 – 14:15 Najnowsze regulacje prawne dotyczące zwalczania zakażeń i odpowiedzialności prawnej placówek opieki zdrowotnej – mgr Maciej Gibiński
14:15- 14:45 Najczęściej popełniane błędy w pracy personelu medycznego – mgr Małgorzata Giemza, członek Zarządu PSPE
14:45 – 15:15 Podsumowanie Konferencji, rozdanie certyfikatówZ poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami,

Gabriela Kopania
Koordynator ds. konferencji i szkoleń

gabriela.kopania@pzwl.pl
tel. kom. 502 796 018
tel. 22 695 44 94
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o. o.
ul. G. Daimlera 2
02-460 Warszawa
http://www.pzwl.pl